Ostatnie dane rynkowe na temat zachowań i preferencji pracowników biurowych wskazują jednoznacznie – pandemia zmieniła nasz sposób myślenia o biurze jako miejscu wykonywania pracy. Prawie 64% ankietowanych* chce wprowadzenia na stałe modelu hybrydowego**.

Weź udział w badaniu “Czy firmy są gotowe na Flex Office?”

Nie tylko pracownicy dostrzegli zalety pracy zdalnej. Również pracodawcy widzą w niej korzyść m.in. w postaci wygenerowanych oszczędności. Wiele firm planuje zmniejszenie powierzchni swoich biur do poziomu odpowiadającemu rzeczywistemu zapotrzebowaniu. Jednym z wyzwań z tym związanych jest zagwarantowanie pracownikom odpowiedniego poziomu komfortu w korzystaniu z biura, utrzymując jednocześnie ich wysokie zaangażowanie i dobrą komunikację wewnętrzną. Pandemia pokazała nam, że chociaż praca z domu może być równie efektywna, co w biurze, to komunikacja i integracja pogorszyły się. Do tego dołożyć należy wymogi dotyczące odpowiednich środków bezpieczeństwa związanych z sytuacją epidemiczną.

Rozwiązaniem tych problemów może być odpowiednio wdrożony model Flex Office, rozumiany jako elastyczne miejsce pracy, z którego pracownik korzysta w dogodny dla siebie sposób. Z tych właśnie powodów wdrożenie Flex Office powinno być wsparte odpowiednimi narzędziami, z których korzystać będą pracownicy i administratorzy. Powinny one umożliwiać śledzenie określonych parametrów (np. liczby używanych biurek, stopnia wykorzystania salek konferencyjnych lub poziomu temperatury i CO2) i szybkie reagowanie w takich sytuacjach, jak np. konieczność dezynfekcji pomieszczenia w momencie zakończenia korzystania z niego.

Czy firmy są w stanie sprostać nowym oczekiwaniom? Czy dysponują odpowiednimi narzędziami? Czy Flex Office w firmach to już fakt, czy jest jedynie koncepcją bez wyraźnego planu wdrożenia? Na te oraz inne pytania pragniemy odpowiedzieć w raporcie: “Czy firmy są gotowe na Flex Office?” Dlatego zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety, której wyniki staną się jego częścią.

Weź udział w badaniu

Gotowy raport zostanie wysłany do wszystkich respondentów.

  • * https://www2.colliers.com/pl-pl/news/praca-zdalna-zostanie-ale-nie-zastapi-biur
  • ** model hybrydowy – łączenie pracy zdalnej z pracą stacjonarnie w biurze