LOGISTYKA I ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW

Usługi lokalizacji w logistyce

Sigfox stworzył technologię umożliwiającą śledzenie przedmiotów, których lokalizowanie było do tej pory niemożliwe przy wykorzystaniu dostępnych rozwiązań. W łatwy i niedrogi sposób można teraz lokalizować mniejsze przedmioty (wózki, palety, kontenery, pojemniki) zarówno w Polsce, jak i na świecie.
Urządzenia do śledzenia działają przez lata bez konieczności wymiany baterii. Dane o położeniu dostępne są zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.
Informacje te pozwalają na kompleksowe monitorowanie i zarządzanie łańcuchem dostaw, zwiększając bezpieczeństwo i przynosząc wymierne korzyści dla wszystkich stron.

Usługi lokalizacji w logistyce

Sigfox stworzył technologię umożliwiającą śledzenie przedmiotów, których lokalizowanie było do tej pory niemożliwe przy wykorzystaniu dostępnych rozwiązań. W łatwy i niedrogi sposób można teraz lokalizować mniejsze przedmioty (wózki, palety, kontenery, pojemniki) zarówno w Polsce, jak i na świecie.
Urządzenia do śledzenia działają przez lata bez konieczności wymiany baterii. Dane o położeniu dostępne są zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.
Informacje te pozwalają na kompleksowe monitorowanie i zarządzanie łańcuchem dostaw, zwiększając bezpieczeństwo i przynosząc wymierne korzyści dla wszystkich stron.

Monitorowanie warunków przewozu towarów

Transport i przechowywanie niektórych towarów, jak np. leki i żywność, powinny odbywać się w określony sposób i w określonych warunkach. Monitorowanie poziomu temperatury, wilgotności, wstrząsów i przechylenia pozwala na kontrolę procesu transportu oraz reagowanie w odpowiednim momencie. Rozwiązania bazujące na technologii Sigfox pomagają dostarczyć wrażliwe produkty bezpiecznie, na czas i we właściwym stanie.

Monitorowanie warunków przewozu towarów

Transport i przechowywanie niektórych towarów, jak np. leki i żywność, powinny odbywać się w określony sposób i w określonych warunkach. Monitorowanie poziomu temperatury, wilgotności, wstrząsów i przechylenia pozwala na kontrolę procesu transportu oraz reagowanie w odpowiednim momencie. Rozwiązania bazujące na technologii Sigfox pomagają dostarczyć wrażliwe produkty bezpiecznie, na czas i we właściwym stanie.

INTELIGENTNE BUDYNKI

Automatyka budynkowa prostsza i tańsza niż kiedykolwiek wcześniej

Tanie, autonomiczne i bezprzewodowe czujniki wykorzystujące technologię Sigfox można szybko i łatwo zainstalować w całym budynku, zyskując możliwość monitorowania systemów przeciwpożarowych, HVAC, oświetlenia, zasilania oraz kotłów.
Czujniki pozwalają monitorować i kontrolować wiele parametrów, jak np. temperatura, jakość powietrza, wilgotność oraz dostęp i sposób korzystania z pomieszczeń.
Elementy infrastruktury budynkowej, jak windy czy schody ruchome, także mogą być wyposażone w sensory monitorujące parametry eksploatacyjne. Dzięki pozyskanym danym otrzymujemy możliwość reagowania przed wystąpieniem awarii.
Rozwiązania IoT umożliwiają również wykrywanie problemów z instalacjami budynkowymi, na przykład wycieków wody lub wystąpienia bakterii legionelli.
Funkcjonowanie przez wiele lat bez konieczności wymiany baterii eliminuje konieczność ręcznej konserwacji, znacząco zmniejszając całkowite koszty eksploatacji.

Automatyka budynkowa prostsza i tańsza niż kiedykolwiek wcześniej

Tanie, autonomiczne i bezprzewodowe czujniki wykorzystujące technologię Sigfox można szybko i łatwo zainstalować w całym budynku, zyskując możliwość monitorowania systemów przeciwpożarowych, HVAC, oświetlenia, zasilania oraz kotłów.
Czujniki pozwalają monitorować i kontrolować wiele parametrów, jak np. temperatura, jakość powietrza, wilgotność oraz dostęp i sposób korzystania z pomieszczeń.
Elementy infrastruktury budynkowej, jak windy czy schody ruchome, także mogą być wyposażone w sensory monitorujące parametry eksploatacyjne. Dzięki pozyskanym danym otrzymujemy możliwość reagowania przed wystąpieniem awarii.
Rozwiązania IoT umożliwiają również wykrywanie problemów z instalacjami budynkowymi, na przykład wycieków wody lub wystąpienia bakterii legionelli.
Funkcjonowanie przez wiele lat bez konieczności wymiany baterii eliminuje konieczność ręcznej konserwacji, znacząco zmniejszając całkowite koszty eksploatacji.

Co gdyby Twoje biurko mogło mówić?

Analiza przestrzeni biurowej przy pomocy sensorów IoT to idealne rozwiązanie do efektywniejszego zarządzania mikro-klimatem, stopniem wykorzystania pomieszczeń, czy wdrażania nowych form pracy. Otrzymywane dane pozwalają zarówno zwiększyć przychody z wynajmu powierzchni, jak i ograniczyć koszty związane z jej utrzymaniem.

Co gdyby Twoje biurko mogło mówić?

Analiza przestrzeni biurowej przy pomocy sensorów IoT to idealne rozwiązanie do efektywniejszego zarządzania mikro-klimatem, stopniem wykorzystania pomieszczeń, czy wdrażania nowych form pracy. Otrzymywane dane pozwalają zarówno zwiększyć przychody z wynajmu powierzchni, jak i ograniczyć koszty związane z jej utrzymaniem.

Naciśnij przycisk, aby wezwać obsługę

Proste urządzenia IoT wyposażone w przyciski, podłączone do globalnej sieci Sigfox, umożliwiają zarządzającym obiektami redukcję kosztów i podwyższenie jakości obsługi klientów. Przycisk pozwala przesłać informację gdy trzeba uzupełnić zapasy lub gdy urządzenie wymaga naprawy. Powiadomienie jest dostarczane do zarządcy obiektu, który zleca wykonanie odpowiednich prac. Analiza historycznych wyników pozwala dokładniej przewidzieć kolejne zdarzenia.

Naciśnij przycisk, aby wezwać obsługę

Proste urządzenia IoT wyposażone w przyciski, podłączone do globalnej sieci Sigfox, umożliwiają zarządzającym obiektami redukcję kosztów i podwyższenie jakości obsługi klientów. Przycisk pozwala przesłać informację gdy trzeba uzupełnić zapasy lub gdy urządzenie wymaga naprawy. Powiadomienie jest dostarczane do zarządcy obiektu, który zleca wykonanie odpowiednich prac. Analiza historycznych wyników pozwala dokładniej przewidzieć kolejne zdarzenia.

Monitoring satysfakcji klientów

Informacja zwrotna od klientów jest niezbędna do poprawy jakości usług i satysfakcji korzystania z nich. Informacje dostępne w czasie rzeczywistym to kolejny krok na drodze udoskonalania produktów. Aby zbierać opinie klientów wystarczy umieścić mały, inteligentny pulpit lub przycisk wyposażony w kolory, ikony lub diagramy obrazujące nastrój lub czynność, którą chcemy zbadać. Zbierane dane są natychmiast dostępne do dalszej analizy i interpretacji. Zdefiniowane powiadomienia pozwalają na bieżąco reagować na zachowania oraz opinie klientów.

Monitoring satysfakcji klientów

Informacja zwrotna od klientów jest niezbędna do poprawy jakości usług i satysfakcji korzystania z nich. Informacje dostępne w czasie rzeczywistym to kolejny krok na drodze udoskonalania produktów. Aby zbierać opinie klientów wystarczy umieścić mały, inteligentny pulpit lub przycisk wyposażony w kolory, ikony lub diagramy obrazujące nastrój lub czynność, którą chcemy zbadać. Zbierane dane są natychmiast dostępne do dalszej analizy i interpretacji. Zdefiniowane powiadomienia pozwalają na bieżąco reagować na zachowania oraz opinie klientów.

PRZEMYSŁ

Czas na wdrożenie Przemysłu 4.0

Różnorodne sensory (ciśnienia, wibracji, temperatury, wilgotności czy zużycia energii) dostarczają danych niezbędnych do optymalizacji i zarządzania procesami przemysłowymi. Czujniki IoT mogą także wykrywać wycieki, monitorować stany baterii i akumulatorów, przepływy prądu, przechylenia, zalania i dostarczać wielu innych przydatnych informacji. Dostęp do danych to pierwszy krok do zwiększania wydajności, wprowadzania nowych sposobów pracy a także do optymalizacji kosztów związanych z konserwacją oraz utrzymaniem urządzeń i linii produkcyjnych.

Czas na wdrożenie Przemysłu 4.0

Różnorodne sensory (ciśnienia, wibracji, temperatury, wilgotności czy zużycia energii) dostarczają danych niezbędnych do optymalizacji i zarządzania procesami przemysłowymi. Czujniki IoT mogą także wykrywać wycieki, monitorować stany baterii i akumulatorów, przepływy prądu, przechylenia, zalania i dostarczać wielu innych przydatnych informacji. Dostęp do danych to pierwszy krok do zwiększania wydajności, wprowadzania nowych sposobów pracy a także do optymalizacji kosztów związanych z konserwacją oraz utrzymaniem urządzeń i linii produkcyjnych.

Powiadomienie o niskim poziomie płynu w zbiornikach

Zdalne pomiary poziomu napełnienia zbiorników i silosów pozwalają odpowiednio wcześniej zaplanować uzupełnienie ich zawartości. Oszczędza to czas poświęcony na kontrole ręczne i zapewnia stały monitoring zużycia ważnych materiałów, takich jak gaz, paliwo czy inne płyny przemysłowe.

Powiadomienie o niskim poziomie płynu w zbiornikach

Zdalne pomiary poziomu napełnienia zbiorników i silosów pozwalają odpowiednio wcześniej zaplanować uzupełnienie ich zawartości. Oszczędza to czas poświęcony na kontrole ręczne i zapewnia stały monitoring zużycia ważnych materiałów, takich jak gaz, paliwo czy inne płyny przemysłowe.

Automatycznie zbieraj dane dotyczące zużycia mediów

Zdalny odczyt liczników mediów (energii elektrycznej, gazu, wody czy ciepła) zmniejsza koszty i zwiększa efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa. Po aktywacji, podłączone mierniki natychmiast rozpoczynają transmisję danych wykorzystując sieć Sigfox, bez konieczności skomplikowanego konfigurowania. Niskie zużycie baterii umożliwia ich nieprzerwane funkcjonowanie przez wiele lat.

Automatycznie zbieraj dane dotyczące zużycia mediów

Zdalny odczyt liczników mediów (energii elektrycznej, gazu, wody czy ciepła) zmniejsza koszty i zwiększa efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa. Po aktywacji, podłączone mierniki natychmiast rozpoczynają transmisję danych wykorzystując sieć Sigfox, bez konieczności skomplikowanego konfigurowania. Niskie zużycie baterii umożliwia ich nieprzerwane funkcjonowanie przez wiele lat.

Monitorowanie zapasowych źródeł energii

Za pomocą inteligentnego czujnika korzystającego z sieci IoT można w każdej chwili sprawdzić poziom naładowania dowolnego akumulatora. Oznacza to oszczędność energii oraz zapewnienie ciągłości procesów wykorzystujących tego typu źródła zasilania.

Monitorowanie zapasowych źródeł energii

Za pomocą inteligentnego czujnika korzystającego z sieci IoT można w każdej chwili sprawdzić poziom naładowania dowolnego akumulatora. Oznacza to oszczędność energii oraz zapewnienie ciągłości procesów wykorzystujących tego typu źródła zasilania.

Monitoring rur, detekcja wycieków i pęknięć

Przeciekające lub pęknięte rury mogą być bardzo szkodliwe dla środowiska. Wibrujący tensometr, czujniki temperatury i ciśnienia umieszczone na rurach ostrzegają o możliwości pęknięcia lub wycieku. Powiadomienia generowane przez urządzenia IoT pomagają zapobiegać problemom eksploatacyjnym mogącym powodować katastrofy oraz zniszczenia.

Monitoring rur, detekcja wycieków i pęknięć

Przeciekające lub pęknięte rury mogą być bardzo szkodliwe dla środowiska. Wibrujący tensometr, czujniki temperatury i ciśnienia umieszczone na rurach ostrzegają o możliwości pęknięcia lub wycieku. Powiadomienia generowane przez urządzenia IoT pomagają zapobiegać problemom eksploatacyjnym mogącym powodować katastrofy oraz zniszczenia.

Poprawa bezpieczeństwa infrastruktury

W ramach technologii Sigfox powstał szereg czujników służących do zabezpieczenia antykradzieżowego. Tanie i łatwe w montażu czujniki bezprzewodowe IoT są doskonałym uzupełniem istniejących systemów alarmowych. Pozwalają one objąć dodatkowym monitoringiem całe hale i pomieszczenia oraz takie elementy jak kontenery, szafy, studzienki, włazy, drzwi okna. Przekłada się  to na zwiekszenie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury. Technologia Sigfox została zaprojektowana z myślą o niskim zużyciu energii, co oznacza, że podłączone czujniki obecności mogą działać przez lata bez konieczności wymiany baterii.

Poprawa bezpieczeństwa infrastruktury

W ramach technologii Sigfox powstał szereg czujników służących do zabezpieczenia antykradzieżowego. Tanie i łatwe w montażu czujniki bezprzewodowe IoT są doskonałym uzupełniem istniejących systemów alarmowych. Pozwalają one objąć dodatkowym monitoringiem całe hale i pomieszczenia oraz takie elementy jak kontenery, szafy, studzienki, włazy, drzwi okna. Przekłada się  to na zwiekszenie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury. Technologia Sigfox została zaprojektowana z myślą o niskim zużyciu energii, co oznacza, że podłączone czujniki obecności mogą działać przez lata bez konieczności wymiany baterii.

INTELIGENTNE MIASTO

Lokalizowanie dostępnych miejsc parkingowych

Parkowanie na terenie miast już od wielu lat nie należy ani do przyjemnych ani prostych czynności. Informacje dostarczone w czasie rzeczywistym o dostępności konkretnych miejsc parkingowych pozwalają znacznie zaoszczędzić czas spędzony w samochodzie. Przekłada się to wprost na na zmniejszenie ruchu ulicznego oraz redukcję CO2.
Czujniki IoT wykorzystujące Sigfox instalowane na miejscach parkingowych na bieżąco monitorują zajętość, co w połączeniu z systemem informowania kierowców za pomocą aplikacji wprowadza istotne udogodnienia dla użytkowników miasta.

Lokalizowanie dostępnych miejsc parkingowych

Parkowanie na terenie miast już od wielu lat nie należy ani do przyjemnych ani prostych czynności. Informacje dostarczone w czasie rzeczywistym o dostępności konkretnych miejsc parkingowych pozwalają znacznie zaoszczędzić czas spędzony w samochodzie. Przekłada się to wprost na na zmniejszenie ruchu ulicznego oraz redukcję CO2.
Czujniki IoT wykorzystujące Sigfox instalowane na miejscach parkingowych na bieżąco monitorują zajętość, co w połączeniu z systemem informowania kierowców za pomocą aplikacji wprowadza istotne udogodnienia dla użytkowników miasta.

Monitorowanie jakości powietrza

Łatwość instalacji i niskie koszty czujników wykorzystujących technologię Sigfox pozwalają na objęcie pomiarami całych miast przy niewielkim nakładzie inwestycyjnym.
Dostęp do parametrów, takich jak wilgotność, temperatura czy jakość powietrza pozwala na tworzenie interaktywnych map zanieczyszczenia powietrza w czasie rzeczywistym i poprawę jakości prognozowania zmian poziomów oraz lokalizacji zanieczyszczeń.

Monitorowanie jakości powietrza

Łatwość instalacji i niskie koszty czujników wykorzystujących technologię Sigfox pozwalają na objęcie pomiarami całych miast przy niewielkim nakładzie inwestycyjnym.
Dostęp do parametrów, takich jak wilgotność, temperatura czy jakość powietrza pozwala na tworzenie interaktywnych map zanieczyszczenia powietrza w czasie rzeczywistym i poprawę jakości prognozowania zmian poziomów oraz lokalizacji zanieczyszczeń.

Zdalny monitoring systemów dostawy wody

Czujniki IoT dostarczają ważne dane na temat stanu infrastruktury dostawy wody. Zdalne monitorowanie poziomu wody, ciśnienia, zmętnienia, pH, zasolenia, ORP i przepływu wody oznacza, że możliwe jest zapobieganie przelewom, weryfikacja i rozliczanie dostawy wody pitnej, monitorowanie sieci ścieków oraz kontrola i planowanie prac serwisowych.

Zdalny monitoring systemów dostawy wody

Czujniki IoT dostarczają ważne dane na temat stanu infrastruktury dostawy wody. Zdalne monitorowanie poziomu wody, ciśnienia, zmętnienia, pH, zasolenia, ORP i przepływu wody oznacza, że możliwe jest zapobieganie przelewom, weryfikacja i rozliczanie dostawy wody pitnej, monitorowanie sieci ścieków oraz kontrola i planowanie prac serwisowych.

Zarządzanie siecią oświetlenia ulicznego

Czujniki IoT instalowane w lampach zapewniają stały monitoring infrastruktury.
Zdalna kontrola systemów oświetlenia ulicznego pozwala na dostosowanie oświetlenia do zmieniających się warunków pogodowo/atmosferycznych, przyspieszenie czasu usunięcia awarii oświetlenia oraz optymalizację kosztów utrzymania całego systemu.

Zarządzanie siecią oświetlenia ulicznego

Czujniki IoT instalowane w lampach zapewniają stały monitoring infrastruktury.
Zdalna kontrola systemów oświetlenia ulicznego pozwala na dostosowanie oświetlenia do zmieniających się warunków pogodowo/atmosferycznych, przyspieszenie czasu usunięcia awarii oświetlenia oraz optymalizację kosztów utrzymania całego systemu.

Wgląd w integralność budowli i konstrukcji

Korzystając z czujników IoT możliwe jest wykrywanie uszkodzeń budynków i konstrukcji dzięki zdalnemu monitorowaniu pęknięć i szczelin w elementach strukturalnych. Pozwala to na aktywne zapobieganie rozległym zniszczeniom dzięki planowaniu konserwacji bazującym na realnych danych z obiektów, których ręczne monitorowanie jest bardzo często niemożliwe.

Wgląd w integralność budowli i konstrukcji

Korzystając z czujników IoT możliwe jest wykrywanie uszkodzeń budynków i konstrukcji dzięki zdalnemu monitorowaniu pęknięć i szczelin w elementach strukturalnych. Pozwala to na aktywne zapobieganie rozległym zniszczeniom dzięki planowaniu konserwacji bazującym na realnych danych z obiektów, których ręczne monitorowanie jest bardzo często niemożliwe.