W pierwszym odcinku 0G World, Rasmus Uhre, Product Manager w duńskiej firmie Sensohive, opowiedział Marion Moreau, szefowej Fundacji Sigfox, o niektórych osiągnięciach Sensohive w zakresie najnowocześniejszych technologii czujników. W Kopenhadze żywność i beton dają nam przedsmak tego, jak miliardy obiektów wkrótce udostępnią swoje dane z dowolnego miejsca na świecie.

W jednym z najnowocześniejszych obiektów do przechowywania żywności w Kopenhadze, sieć Sigfox 0G rewolucjonizuje monitorowanie temperatury. Temperatura jest kluczowym czynnikiem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo tego, co wkładamy do ust. Wcześniej była ręcznie sprawdzana i zapisywana, ale teraz mierzą ją automatycznie czujniki Sensohive. Co pół godziny, dzięki łączności Sigfox 0G, dane te są przesyłane bezpośrednio do eSmiley, mającej 10.000 klientów, gigantycznej firmy zajmującej się bezpieczeństwem żywności w Skandynawii. Temperatura żywności jest monitorowana podczas całej podróży, od pól, na których została zebrana, do restauracji, w których będzie spożywana.

Zmieniające się regulacje prawne w Polsce będą stopniowo wymuszać na sprzedawca sposób przechowywania żywności w określonych warunkach – jeżeli nie będą w stanie wykazać, w jakich warunkach przechowywana była żywność, nie będą mogli przekazać jej do banków żywności oraz nałożony zostanie na nich obowiązek zapłacenia określonej kwoty.
Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami i porozmawiaj o najefektywniejszym kosztowo i najłatwiejszym do wdrożenia rozwiązaniu do zarządzania łańcuchem zimna.  

Czujniki do betonu

Rewolucja 0G trafiła również do europejskich developerów, którzy wykorzystują czujniki Sensohive z technologią 0G zatapiane bezpośrednio w świeżo wylewanym betonie.  Dzięki temu mogą śledzić stan wiązania betonu w czasie rzeczywistym, z dowolnego miejsca na świecie.

Bezprzewodowe czujniki Sensohive były wykorzystywane w wielu europejskich projektach budowlanych. Między innymi w dużych  projektach realizowanych przez PASCHAL GmbH, VolkerWessels, Heidelberg Cement, NCC, Skanska i Kruse Smith.

„Inteligentne budynki nie będą budowane bez inteligentnych czujników”, zauważa Kari Yuers, prezes i dyrektor generalny koncernu Kryton, który właśnie kupił 30 proc. udziałów w firmie Sensohive. -„A przecież każda ważniejsza  budowa lub projekt zaczyna się od betonu”.

Cel: przyspieszyć harmonogram i obniżyć koszty

„Technologia Maturix ™ firmy Sensohive stanowi znaczący krok naprzód w zakresie wydajności i produktywności” – mówi Yuers. – „Możliwość monitorowania wiązania betonu w czasie rzeczywistym ze zdalnych lokalizacji pomaga przyspieszyć budowę, optymalizować wydajność, redukować koszty i zwiększać bezpieczeństwo.” 

Sieć Sigfox charakteryzująca się dalekim zasięgiem i niskim  poborem mocy pozwala akumulatorom czujników Sensohive działać nawet przez 10 lat. Żaden inny czujnik monitorujący proces wiązania betonu nie może pochwalić się tak długą żywotnością, niezawodnością, możliwością ponownego użycia i działaniem bez przewodów.

Obecne na rynku konwencjonalne, jednorazowego użytku, czujniki do betonu zbierają dane przez Bluetooth NFC. A to zwykle wymaga odwiedzenia budowy przez pracownika i przebywania w pobliżu czujnika, aby odczytać dane.

Zapraszam do kontaktu:
Michał Kowalski
mkowalski@sigfoxpoland.com