Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

CASE STUDIES

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Smart City

Inteligentne miasta to pieśń przyszłości, której pierwsze oznaki obserwujemy już dzisiaj. Komunikujące się wzajemnie budynki, drogi miejskie wysyłające powiadomienia o konieczności naprawy, czy inteligentne znaki drogowe, które kierują do najbliższego wolnego miejsca parkingowego – wszystko to usprawnia funkcjonowanie w aglomeracjach miejskich i zarządzanie nimi.

Smart Metering

Tak prosta sprawa jak odczytywanie i kontrolowanie stanu liczników wiąże się ze sporymi nakładami – pracownicy muszą skontrolować każde urządzenie, spisać dokładnie jego stan, zweryfikować dotychczasowe kalkulacje i na tej podstawie rozliczyć zużycie mediów. Instalacja urządzenia IoT może drastycznie uprościć temat, ograniczając czas i zasoby potrzebne do kontroli stanu liczników oraz związanych z nią procesów. I nie wymaga to wymiany infrastruktury – dane mogą zostać pobrane z istniejących urządzeń.

Odczytuj zdalnie stany liczników

Gaz, woda, ciepło, energia elektryczna – wszędzie tam, gdzie są liczniki, pojawia się konieczność odczytania ich stanu. Nie zawsze jest to proste zadanie, szczególnie gdy liczniki są zlokalizowane wewnątrz prywatnych nieruchomości lub w trudno dostępnych miejscach. Zdalne kontrolowanie zużycia mediów umożliwia przezwyciężenie tych niedogodności i ograniczenie wydatków związanych z ręczną weryfikacją stanu mediów.

Rozliczaj automatycznie zużycie mediów

Zdalne odczytywanie stanu liczników umożliwia automatyczne rozliczanie i fakturowanie zużycia mediów bez konieczności sprawdzania każdego licznika po kolei czy opierania się na deklaracjach właścicieli. Sprawne rozliczanie nadpłat i niedopłat daje przejrzystość w temacie opłat i umożliwia dokładniejsze przewidzenie wysokości następnego rachunku.

Wykrywaj anomalie

Zbyt duże zużycie mediów poza godzinami pracy? To tylko jeden z objawów potencjalnej anomalii. Zdalny czujnik powiadomi o każdej takiej sytuacji, umożliwiając sprawną reakcję w momencie jej wystąpienia, nie zaś dopiero, gdy widoczne będą jej skutki. Spersonalizowane alerty, które można skonfigurować zgodnie z potrzebami, umożliwią zdalną kontrolę sytuacji w każdym pomieszczeniu, u każdego najemcy.

Infrastruktura miejska

Raporty rynkowe wskazują, iż ponad połowa przewidywanych wydatków miast związanych z Internetem Rzeczy ma być przeznaczona na cele związane z monitoringiem infrastruktury. Zarówno tego, co widzimy na co dzień, spacerując ulicami, jak i wszelkiego rodzaju ukrytych elementów: rury, wodociągi, kanalizacja – wszystkiego, co umożliwia zachowanie odpowiedniego standardu życia w danym miejscu. Internet Rzeczy pozwala na zebranie danych o stanie infrastruktury miejskiej w jednym miejscu, przeprowadzanie analiz i wyciąganie wniosków, a w efekcie: modyfikację procesów utrzymania i zarządzania infrastrukturą.

Monitorowanie jakości powietrza i wody

Zbieranie i analizowanie na bieżąco danych z całego miasta o jakości powietrza i wody umożliwia sprawne zareagowanie na nietypowe anomalie, szybkie zlokalizowanie źródła niepokojących sytuacji, a także bieżące i zautomatyzowane dzielenie się  informacjami czy ostrzeżeniami z mieszkańcami.

Kontrolowanie stanu infrastruktury

Stan oświetlenia miejskiego, lokalizacja współdzielonych hulajnóg czy rowerów, utrzymanie dróg i rur miejskich – to tylko wybrane elementy miejskiej infrastruktury, które wymagają stałej uwagi. Rozbudowa istniejących systemów zgłaszania incydentów takich jak przewrócone kosze uliczne czy zwandalizowane przystanki za pośrednictwem specjalnej infolinii lub aplikacji o komunikację z pomocą Internetu Rzeczy, pozwala na zbudowanie procesów reagowania w oparciu o pełny obraz sytuacji  i automatyzuje raportowanie tego typu anomalii.

Bezpieczniejsze drogi publiczne

Inteligentne znaki drogowe i tablice z pomocą Internetu Rzeczy mogą informować kierowców o kondycji dróg i przekazywać dane także do aplikacji mobilnych zarządzanych przez miasto, np. w przypadku ekstremalnych warunków pogodowych lub wypadku. Takie znaki drogowe mogą pomóc także w utrzymaniu bezpieczeństwa ruchu drogowego w pobliżu miejsc wymagających szczególnej uwagi, jak szkoły czy internaty.

Miejsca parkingowe

Parkowanie w miastach to wyzwanie – wie o tym każdy właściciel samochodu. W niektórych aglomeracjach parkingi zajmują więcej miejsca niż domy! Nie zawsze to jednak idzie w parze z ich optymalnym wykorzystaniem. Dostęp do danych o rzeczywistym wykorzystaniu i dostępności miejskich miejsc parkingowych pozwala na lepsze wykorzystanie wolnej przestrzeni parkingowej, skraca czas wykorzystywany na parkowanie oraz zwiększa komfort korzystania z pojazdów na terenie miasta. To sytuacja korzystna zarówno dla kierowców, jak i miasta.

Prostsze znajdowanie wolnych miejsc parkingowych

Dostęp do informacji o wolnych miejscach parkingowych w interesującym dla kierowcy obszarze, wskazywanie innych możliwości parkowania w okolicy i informowanie o ewentualnych opłatach związanych z parkowaniem – to rozwiązania, łatwe do wdrożenia dzięki Internetowi Rzeczy. W efekcie skraca się czas poświęcony na parkowanie, zmniejsza się poziom emisji dwutlenku węgla i podnosi komfort korzystania z dróg miejskich.

Bieżące informacje o pracach drogowych

Nierzadko prace drogowe wymuszają przekierowanie ruchu i w efekcie skorzystanie z parkingu w innym miejscu. W takich sytuacjach kierowcom często brakuje bieżącej komunikacji oraz jasności, gdzie mogą parkować. Automatyzacja informowania o wytyczonych miejscach parkingowych pomaga w usprawnieniu podejmowania decyzji przez uczestników ruchu drogowego i szybszym znajdowaniu miejsca dla ich pojazdów.

Automatyzacja pobierania opłat i rozpoznawania pojazdów

Sprzężenie aplikacji mobilnych z opłatami parkingowymi czy wymaganiami obowiązującymi w obrębie danego miejsca umożliwia sprawne pobieranie opłat i automatyzację rozpoznawania uprawnionych do wjazdu pojazdów na podstawie ich tablic rejestracyjnych. Dzięki temu można egzekwować np. zakaz wjazdu pojazdów powyżej określonej tony lub sprawniej wpuszczać niskoemisyjne samochody.
Zarządzanie odpadami

Rosnąca populacja miast, raptowna urbanizacja i coraz bardziej uciążliwy niedobór zasobów – wszystko to składa się na kluczowe wyzwania związane z ochroną środowiska. Nic więc dziwnego, że już do 2027 roku wartość globalnego rynku inteligentnego zarządzania odpadami ma osiągnąć 4,12 mld USD. A recykling może wesprzeć m.in. technologia w formie Internetu Rzeczy.

Monitorowanie stanu pojemników

Przepełnione pojemniki czy kosze na śmieci nie są estetycznym widokiem, a ponadto znacząco wpływają na zanieczyszczenie środowiska wokół nich. Monitoring stanu kontenerów umożliwia ich opróżnianie dokładnie wtedy, gdy jest to potrzebne, nie za często i nie za rzadko. To z kolei przekłada się na oszczędności w działaniu miejskiego zakładu usług komunalnych i optymalizację trasy przejazdowej. Dodatkowo, w ten sposób można sprawnie wykrywać anomalie takie jak przewrócony czy uszkodzony kosz na śmieci.

Budowanie zaufania wśród mieszkańców

Transparentny system zarządzania odpadami oparty na danych dostępnych w czasie rzeczywistym daje wszystkim poczucie, że razem działają na rzecz ważnej idei – ochrony środowiska naturalnego. Co więcej, dane płynące z całego miasta mogą pomóc w odkryciu, które osiedla najlepiej segregują śmieci, a gdzie mieszkańcy potrzebują jeszcze edukacji w temacie.

Zarządzanie budynkami i obszarami miejskimi

Jedną z najważniejszych zalet IoT jest zdolność do gromadzenia i analizowania bezprecedensowej ilości danych w niezwykle szybkim tempie. To stanowi istotne wsparcie dla zarządców budynków czy obszarów miejskich, którzy muszą mieć bieżący wgląd w stan ich obiektu. Biorąc pod uwagę ilość generowanych codziennie danych, żaden człowiek nie jest w stanie na bieżąco ich obrabiać oraz analizować bez wsparcia odpowiednich narzędzi. Za to technologia jest w stanie sprawnie skonsolidować, zmapować i przedstawić decydentom kluczowe wnioski. Dzięki temu korzystanie z budynków czy miejsc użyteczności publicznej może być bardziej komfortowe dla każdej osoby, która je odwiedza lub w nich pracuje . Co więcej, to także oszczędności – na przykład, jak wynika z danych OECD, w Unii cyfryzacja usług zmniejszyła koszty operacyjne w 85% miast.

Kontrola nad obszarami publicznymi

Parki miejskie, publiczne place zabaw czy miejsca parkingowe – każde miasto zarządza przynajmniej kilkoma obszarami w przestrzeni publicznej. Jednak regularne patrolowanie tych miejsc, sprawdzanie, czy każdy korzysta z nich w prawidłowy sposób oraz sprawne reagowanie na ewentualne problemy często jest czasochłonne i mało efektywne. Czujniki rozlokowane na kluczowych elementach placu zabaw czy w parku mogą wysyłać powiadomienia o uszkodzonej huśtawce, przewróconym drzewie lub gwałtownej zmianie warunków temperaturowych, która wymaga zamknięcia niektórych części miejsca publicznego. Notyfikacje mogą trafiać od razu do odpowiedniej jednostki, dzięki czemu uniknie się rozproszenia odpowiedzialności za wykonanie zadania.

Inteligentne dzielnice i osiedla

Jeden budynek, w którym zainstalowano rozwiązania „smart”, to zaledwie pojedynczy obiekt. Kolejne inteligentne obiekty powstające w sąsiedztwie mogą zacząć tworzyć efekt domina dzięki możliwości wzajemnego komunikowania się i łączenia informacji z wielu systemów. Inteligentne ekosystemy miejskieułatwiają mieszkańcom i władzom miejskim codzienne życie na różne sposoby, udostępniając informacje o:

  • Bieżącym ruchu w danej dzielnicy – łatwo ustalić, czy w obrębie danej arterii komunikacyjnej nie ma korków, które spowolniłyby przejazd, czy też który plac zabaw jest zatłoczony i nie będzie dobrym miejscem zabawy dla dziecka
  • Ewentualnych zagrożeniach żywiołowych, np. w przypadku, gdy blok znajduje się nad rzeką lub blisko morza i jest zagrożony zalaniem
  • Dużym stopniu zanieczyszczenia powietrza lub wody w danym obszarze
  • Dostępności szpitali, aptek i szczepionek, np. w celu ustalenia, gdzie najlepiej o danej porze dnia uzyskać odpowiednią pomoc lub zapisać się na szczepienie
  • Stanie ulic i obszarów użyteczności publicznej – łatwo w ten sposób naprawiać ewentualne nieprawidłowości, jak np. wyrwy w asfalcie lub zepsute ławki.

To tylko wybrane korzyści – dzielnice czy osiedla są na tyle małymi obszarami, że wdrożenie rozwiązań Internetu Rzeczy i skomunikowanie poszczególnych budynków ze sobą wymaga mniej wysiłku niż w przypadku całych miast. W tak mniejszej skali każdy mieszkaniec może szybciej odczuć pozytywny wpływ testowanego oprogramowania na jego życie.

// Czekamy na Ciebie

Zamów bezpłatną konsultację

Zobacz również

01
Facility Management
Facility Management
CZYTAJ WIĘCEJ
02
Asset Management
Asset Management
CZYTAJ WIĘCEJ
03
Transport & Logistic
Transport & Logistic
CZYTAJ WIĘCEJ
04
Smart City
Smart City
CZYTAJ WIĘCEJ