POLITYKA PRYWATNOŚCI SIGFOX POLAND
Szanowny Użytkowniku Internetu odwiedzający ten portal!

Szanując Twoją prywatność przygotowaliśmy poniższy dokument, który opisuje zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.sigfoxpoland.com , zwanej w dalszej części dokumentu Serwisem.

Administratorem Serwisu jest SFP Network Sp. z o.o., ul. Gwiaździsta 71, 01-651 Warszawa, NIP 1182212078 oraz KRS: 0000854654

GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ SIGFOX POLAND
SIGFOX POLAND zapewnia Użytkownikom odwiedzającym Serwis możliwość przeglądania jego treści w sposób anonimowy, bez konieczności rejestracji i podawania szczegółowych danych takich jak imię / nazwisko / adres email / numer telefonu / etc. Brak tych danych nie uniemożliwia korzystania z Serwisu.

Jedynymi zbieranymi przez SIGFOX POLAND danymi są czas przeglądania, statystyki oglądalności i sposobu korzystania z Serwisu. Dane zapisywane w logach nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Serwis i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

SIGFOX POLAND przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

CELE PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH
Głównymi celami przetwarzania danych osób korzystających z Serwisu są lepsze dopasowanie prezentowanych treści do potrzeb odwiedzających oraz ulepszanie struktury i funkcjonalności Serwisu tak, aby w jak najlepszym stopniu odpowiadał na potrzeby Użytkowników.

PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

W Serwisie stosowane są mechanizmy automatycznego przechowywania danych (mechanizm typu: „cookies”, „Local Storage Object”, „e-Tag”). Są one stosowane w celu lepszego dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników. Na potrzeby niniejszej polityki mechanizmy automatycznego przechowywania danych będą określane mianem „cookies”.

Pliki „cookies” są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisu. Za ich pomocą dostarczane są administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Serwisu.

Większość plików „cookies” to tzw. cookies sesji, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji (czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki). Niektóre z plików „cookies” pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego Użytkownika w trakcie ponownego odwiedzania Serwisu – nie są usuwane w sposób automatyczny, zapisują się na urządzeniu końcowym. W przypadku urządzeń mobilnych analogicznie, jak w przypadku urządzeń stacjonarnych zastosowany został mechanizm przyjmowania plików „cookies”, umożliwiający zapamiętywanie informacji związanych z danym Użytkownikiem.

Żadne z wykorzystywanych przez SIGFOX POLAND plików cookies nie pozwalają na identyfikację Użytkownika końcowego Serwisu.

SIGFOX POLAND korzysta z usług zewnętrznych usługodawców w celu zbierania informacji o aktywności Użytkowników w Serwisach. Podmioty te mogą umieszczać na urządzeniach Użytkowników swoje pliki „cookies”.

Serwis wykorzystuje także usługę stron trzecich, dzięki której SIGFOX POLAND uzyskuje zanonimizowane raporty o korzystaniu z Serwisu. Użytkownik który nie wyraża zgody na taki sposób monitorowania jego zachowania powinien wyrazić swój sprzeciw, korzystając z linku:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

lub podobnych.

Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików „cookies” jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. Zapisane pliki cookies mogą być także przez Użytkownika usunięte poprzez zastosowanie odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Ze względu na różnorodność dostępnych przeglądarek i aplikacji służących do obsługi Serwisu zarządzanie plikami „cookies” w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/ bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Użytkownika przeglądarki, oraz skonfigurowania ich w preferowany przez Użytkownika sposób.

Niedokonanie zmian w ustawieniach używanej przeglądarki w zakresie zarządzania pilikami „cookies” spowoduje, iż pliki „cookies” będą umieszczane w sposób automatyczny w urządzeniu końcowym Użytkownika. Brak dokonania przez Użytkownika zmian w ustawieniach przeglądarki skutkujących wyłączeniem przyjmowania plików „cookies” i korzystanie z Serwisu oznacza zgodę Użytkownika na wykorzystanie plików „cookies” na zasadach opisanych w niniejszej Polityce.

Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest korzystanie z najnowszych dostępnych wersji przeglądarek internetowych.

WYKORZYSTANIE „COOKIES” W CELACH MARKETINGOWYCH

Niektóre z wykorzystywanych plików „cookies” umieszczanych w przeglądarkach Użytkowników mogą służyć celom marketingowym lub remarketingowym, których celem jest promowanie produktów i usług rozwijanych przez SIGFOX POLAND.