Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

CASE STUDIES

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

1) jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych jako naszych klientów lub potencjalnych klientów. Nasze dane: SFP NETWORK SP. Z O.O., ul. Gwiaździsta 71, 01-651 Warszawa.

2) przetwarzamy wyłącznie dane, które zostały przez Państwa udostępnione w drodze dobrowolnej zgody w postaci wypełnienia formularza kontaktowego albo innej formy kontaktu z nami lub w związku z podjęciem współpracy. W szczególności możemy przetwarzać następujące Państwa dane osobowe: Imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail Państwa reprezentantów, przedstawicieli lub właścicieli firm (w przypadku, gdy dane osobowe są częścią nazwy firmy) a także numer NIP lub PESEL w odniesieniu do pełnomocników Spółek.

3) nie przetwarzamy żadnych danych o szczególnym charakterze (tzw. „danych wrażliwych”);

4) dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu realizacji świadczonych przez nas usług – zgodnie z Państwa dyspozycją lub treścią umowy ;

b) w celu marketingu usług własnych i kontaktu z Państwem;

c) w celach analitycznych i statystycznych oraz w celu rozwoju naszych stron i serwisów internetowych;

5) odbiorcami Państwa danych mogą być firmy współpracujące z nami przy realizacji zamówień (np. firmy kurierskie, firmy transportowe, podwykonawcy, poczta). W związku z faktem, iż jesteśmy częścią międzynarodowej grupy dostawców technologii Sigfox (dalej: Grupy Sigfox), w ramach której częściowo wykorzystujemy wspólne oprogramowanie oraz realizujemy wspólnie niektóre z działań administracyjnych i operacyjnych , Państwa dane mogą być przekazywane innym spółkom Grupy Sigfox, a w szczególności spółce SFP Provider sp. z o.o.

6) podstawą przetwarzania Państwa danych jest zawarta umowa, dobrowolna zgoda oraz uzasadniony interes prawny administratora w odniesieniu do marketingu usług własnych oraz przetwarzania danych w ramach Grupy Sigfox;

7) na stronach internetowych prowadzonych przez administratora („Serwis”) stosowane są mechanizmy automatycznego przechowywania danych (mechanizm typu: „cookies”, „Local Storage Object”, „e-Tag”). Są one stosowane w celu lepszego dostosowania Serwisu do potrzeb osób, odwiedzających strony Serwisu („Użytkowników”). Na potrzeby niniejszej polityki mechanizmy automatycznego przechowywania danych będą określane mianem „cookies”;

8) Administrator korzysta z usług zewnętrznych usługodawców w celu zbierania informacji o aktywności Użytkowników w Serwisach. Podmioty te mogą umieszczać na urządzeniach Użytkowników swoje pliki „cookies”.

9) pliki „cookies” są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisu. Za ich pomocą dostarczane są administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Serwisu. Żadne z wykorzystywanych przez administratora plików cookies nie pozwalają na identyfikację Użytkownika końcowego Serwisu. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć obsługę plików cookies, korzystając z opcji swojej przeglądarki internetowej;

10) większość plików „cookies” to tzw. cookies sesji, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji (czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki). Niektóre z plików „cookies” pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego Użytkownika w trakcie ponownego odwiedzania Serwisu – nie są usuwane w sposób automatyczny, zapisują się na urządzeniu końcowym. W przypadku urządzeń mobilnych analogicznie, jak w przypadku urządzeń stacjonarnych zastosowany został mechanizm przyjmowania plików „cookies”, umożliwiający zapamiętywanie informacji związanych z danym Użytkownikiem.

11) przekazane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy lub nawiązania kontaktu z Państwem oraz przez cały czas aż do złożenia przez Państwa dyspozycji ich usunięcia. Potrzebujemy informacji o historii Państwa zamówień i specyfice dostarczonego sprzętu, aby zapewnić Państwu możliwość serwisu pogwarancyjnego a także modernizacji i naprawy urządzeń w całym okresie ich eksploatacji, co może być niemożliwe lub bardzo utrudnione w przypadku usunięcia tych danych;

12) posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w trakcie trwania umowy może uniemożliwić administratorowi realizację niektórych z uprawnień wynikających z treści zawartej umowy. Dyspozycja taka nie będzie również skuteczna wobec danych niezbędnych do wykonania umowy lub danych, które administrator zobowiązany jest przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami;

9) posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO);

10) podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy lub podjęcia kontaktu z Państwem a w odniesieniu do danych zawartych w plikach cookies – do zapewnienia pełnej funkcjonalności Serwisu;

11) nie stosujemy profilowania danych w rozumieniu RODO ani nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu.

12) w zakresie dotyczącym przetwarzania danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z nami, pisząc na adres naszej siedziby wskazany w pkt 1 lub poprzez e-mail z użyciem adresu: biuro@sigfoxpoland.com