Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

CASE STUDIES

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Facility Management

Co by było, gdyby budynek, którym zarządzasz, mógł mówić? Wyobraź sobie sytuację, w której biurowiec, magazyn, galeria handlowa, hotel, hala wystawiennicza lub obiekt użyteczności publicznej zaczyna wyraźnie komunikować swoje potrzeby i automatycznie przekazywać informacje m.in. o zbyt niskiej temperaturze, wysokiej liczbie osób w pomieszczeniu czy przewidywanej możliwości wystąpienia zalania. Taki świat jest możliwy dzięki technologiom Internetu Rzeczy.

Zdalny odczyt liczników

Kontrola liczników to podstawa funkcjonowania wielu obiektów komercyjnych oraz przemysłowych. Odczytywanie ich stanu często wiąże się z mozolną, powtarzalną pracą, która pochłania nietylko czas pracowników, ale również pieniądze właściciela budynku.

Możliwość zdalnego monitorowania liczników nie tylko umożliwia bycie na bieżąco z sytuacją w obiekcie i sprawne wykrywanie nieprawidłowości, ale jest również pierwszym krokiem do cyfrowej transformacji magazynu, biurowca czy galerii handlowej. A to oznacza korzyści dla budżetu, pracowników oraz klientów.

Automatyzuj powtarzalne obowiązki

Odczytywanie i zapisywanie stanu liczników, mierzenie temperatury wody,  sprawdzanie poziomu ciśnienia czy zanieczyszczenia powietrza – to tylko przykładowe czynności, których regularna realizacja może pochłaniać nawet setki tysięcy złotych miesięcznie. Dzięki czujnikowi możesz łatwo zautomatyzować powtarzalne aktywności, dzięki temu oszczędzając pieniądze oraz czas pracowników.


Sprawdzaj zdalnie stan liczników

Nie musisz odwiedzać osobiście miejsca instalacji liczników, aby poznać stan zużycia mediów. Zdalny odczyt liczników ciepłej i zimnej wody, energii elektrycznej, ciepła i gazu ziemnego pozwala na:

  • obniżenie kosztów manualnego odczytu liczników
  • uniknięcie błędów związanych z manualnym odczytem
  • podjęcie działań w przypadku wystąpienia anomalii (zbyt małe lub zbyt duże zużycie)
  • automatyczne rozliczanie podnajemców
  • alokację zużycia poszczególnych mediów do etapów procesu produkcyjnego
  • raportowanie wykorzystania mediów


Zastosowanie

Bez względu na to, czy zarządzasz obiektem biurowym, magazynowym, produkcyjnym, komercyjnym czy też użyteczności publicznej, zdalny odczyt mediów usprawni wewnętrzne i zewnętrzne procesy, a wielu sytuacjach jest pierwszym krokiem do wdrożenia optymalizacji energetycznej obiektu.


Sposoby odczytywania liczników

Odczyt istniejących liczników poprzez m.in. dedykowane inteligentne nakładki na liczniki, urządzenia zliczające impulsy elektryczne lub zliczające impulsy optyczne.

Możliwość instalacji podliczników lub wymiany liczników na wersje zintegrowane, wspierając zdalny odczyt. Dobór najlepszego rozwiązania do sytuacji i ograniczeń występujących w budynku.

Monitoring instalacji ESG

ESG, czyli Environmental, Social, and Governance (środowiskowe, społeczne i zarządcze), to termin odnoszący się do kryteriów i zasad, które są wykorzystywane do oceny zrównoważonego i odpowiedzialnego podejścia firm do biznesu. 

ESG jest podejściem, które wykracza poza tradycyjne wskaźniki finansowe, koncentrując się na długoterminowych wynikach i zrównoważonym rozwoju. Firmy coraz częściej uwzględniają te czynniki w swojej strategii biznesowej, ponieważ zdają sobie sprawę, że odpowiedzialność społeczna i ochrona środowiska mają istotne znaczenie dla długoterminowego sukcesu, reputacji i zadowolenia interesariuszy.

Automatyzuj raportowanie wskaźników

Współcześnie, monitorowanie i ocena parametrów ESG stają się nieodłącznym elementem strategii biznesowych, a technologie Internetu Rzeczy (IoT) pozwalają na automatyzację i zwiększenie wiarygodności monitorowanych parametrów .

Czujniki Internetu Rzeczy zainstalowane w budynkach biurowych, magazynach, fabrykach, obiektach komercyjnych i publicznych, umożliwiają gromadzenie danych związanych z parametrami środowiskowymi, społecznymi i zarządczymi. Przykładowo, czujniki mogą mierzyć poziom zużycia energii, zużycie wody i ciepła, emisję gazów cieplarnianych, jakość powietrza czy też monitorować zajętość pomieszczeń. 


Zapewnij precyzję raportowanych danych

Tradycyjne metody zbierania informacji, takie jak audyty czy ankiety skutkują raportowaniem opartym o deklaratywne wartości. Raportowanie uzupełnione o dane z czujników prowadzi do lepszej i bardziej obiektywnej oceny sytuacji. 


Publikuj zawsze aktualne dane

Firmy, które angażują się w inwestycje zgodne z ESG, często muszą udostępniać informacje dotyczące swoich działań w tych obszarach. Wykorzystanie czujników i IoT pozwala na automatyczne generowanie raportów, które prezentują aktualne wskaźniki ESG, takie jak zużycie energii na produkcję jednostkową lub ilość odpadów wygenerowanych w określonym czasie. To umożliwia łatwiejszą i bardziej precyzyjną prezentację wyników ESG przed inwestorami, klientami i społecznością oraz identyfikować obszary, w których mogą wprowadzić poprawki i osiągnąć lepsze wyniki ESG.

Jakość powietrza

Niemal 99 proc. globalnej populacji jest narażona na interakcję z zanieczyszczonym powietrzem. To wyzwanie nie tylko dla ludzi, ale również dla biznesów – niebezpieczne stężenie pewnych substancji w powietrzu może negatywnie wpłynąć na jakość przechowywanych towarów lub wykonywanej pracy. Co za tym idzie, monitoring tych czynników często zapewnia nie tylko bardziej komfortowe warunki w pomieszczeniu, ale jest również w stanie ostrzegać przed anomaliami, które mogą zakłócić pracę.

 

Monitoruj zanieczyszczenie powietrza

Rosnący poziom zanieczyszczenia miast sprawia, że coraz więcej osób przywiązuje wagę do zachowania dobrej jakości powietrza – pracownicy zdecydowanie doceniają pracę w czystych pomieszczeniach, studentom bardziej komfortowo jest się uczyć w takich salach wykładowych, a galerie sztuki mogą chronić obrazy przed permanentnymi uszkodzeniami. Monitoruj poziom dwutlenku węgla, lotnych związków organicznych czy pyłu zawieszonego, aby wiedzieć, czy Twoje budynki są bezpiecznym miejscem dla wszystkich osób, które je odwiedzają.


Wykrywaj sprawnie anomalie

Wycieki gazu czy wysokie stężenie niebezpiecznych substancji w powietrzu to sytuacje, o których dobrze jest wiedzieć jak najszybciej. Dzięki czujnikom monitorowania jakości powietrza możesz natychmiast dowiedzieć się o potencjalnie groźnej sytuacji i podjąć odpowiednie kroki, zanim anomalia zacznie wpływać na klientów, najemców czy pracowników.


Kontroluj warunki przechowywania dóbr

Wiele towarów musi być przechowywanych w specjalnych warunkach, co oznacza nie tylko odpowiedni poziom temperatury, ale również wilgotności. Gdy pracownik zauważy pierwsze oznaki zepsucia towaru, często jest już zbyt późno, aby ratować całą partię. Monitoring temperatury i wilgotności połączony z powiadomieniami wysyłanymi w momencie, gdy system wykryje nieprawidłowości, może być dobrym rozwiązaniem dla biznesów, którym zależy na stałej kontroli warunków przechowywania towarów.

Efektywność energetyczna

Systemy Internetu Rzeczy stanowią ogromne wsparcie w obliczu wyzwań energetycznych i środowiskowych. Jak pokazują dane rynkowe, już w 2030 roku na całym świecie będziemy w stanie zaoszczędzić nawet osiem razy więcej energii niż jej zużyjemy, a dodatkowo wyeliminujemy jedną gigatonę emisji dwutlenku węgla. Korzyści płynące z monitorowania efektywności energetycznej dla biznesów są zatem tak oczywiste, że już niedługo Internet Rzeczy stanie się w budynkach jednym z oczywistych fundamentów instalacji, nie zaledwie dodatkiem do niej.

Monitoruj zużycie energii

Sprawdzaj, czy wszyscy najemcy lub pomieszczenia korzystają z energii tak, jak powinni. Czy gdzieś znacząco przekracza się średnią zużycia? Zauważaj to szybko i podejmuj odpowiednie kroki, np. instalując energooszczędne urządzenia lub wyłączając prąd poza godzinami pracy w nieużywanych obszarach zakładu przemysłowego. Analizuj dane historyczne, kalkuluj, ile będzie kosztowało Cię zużycie energii w nadchodzących miesiącach, planuj harmonogramy zmian pracowników, aby równiej rozłożyć obciążenie energetyczne.


Dostosowuj się do ruchu w budynku

Proaktywność umożliwiana przez systemy IoT oznacza, że możesz oszczędzać zużycie energii, dostosowując się do ruchu w budynku. Automatyzuj zachowanie instalacji, wyłączając klimatyzację w nieużywanej sali i przywracając jej działanie na pół godziny przed spodziewanym spotkaniem lub gdy tylko czujnik wykryje obecność osoby w pomieszczeniu. Wiedząc, w których godzinach panuje największy ruch w centrum handlowym, steruj systemami ogrzewającymi i chłodzącymi tak, aby zapewnić klientom jak najlepsze doświadczenie podczas godzin szczytu.


Mierz – analizuj – działaj

Łącz dane zużycia mediów (energii elektrycznej, gazu, ciepła oraz wody) z warunkami panującymi wewnątrz budynku (temperatura, wilgotność, natężenie światła, poziom dwutlenku węgla) z wykorzystaniem budynku przez klientów i pracowników w poszczególnych godzinach i dniach tygodnia. 
Po przeprowadzeniu analizy wykonaj odpowiednie zmiany i następnie periodycznie sprawdzaj, czy ludzie i systemy funkcjonują zgodnie z przygotowanymi wcześniej wytycznymi.


Gromadź i odczytuj dane w ramach jednej platformy

Mając dostęp do szczegółowych danych bieżących i historycznych zintegrowanych z innymi systemami funkcjonującymi w budynku, identyfikuj obszary potrzebujące usprawnienia i automatyzuj interakcje współdziałających urządzeń, np. systemów chłodzących i ogrzewających. Generuj i przesyłaj spersonalizowane raporty, aby ocenić poziom efektywności energetycznej w danym budynku.

Automatyzacja procesów

Do końca 2027 roku światowy rynek zarządzania budynkami ma osiągnąć wartość 116,5 mld, rosnąc o 13,36 proc. rok do roku. Tempo wzrostu, narzucone rosnące koszty energii, będzie podtrzymywane z uwagi na rosnące potrzeby konsumentów, klientów oraz pracowników, którzy coraz intensywniej eksploatują odwiedzane przez nich budynki. Taki stan rzeczy wymaga wdrażania coraz większej automatyzacji, która wspiera zarządzanie różnego rodzaju obiektami, redukując zaangażowanie personelu w powtarzalne, czasochłonne czynności.

Zbieraj automatycznie dane z całego budynku

Rejestruj temperatury, odczytuj poziom liczników, sprawdzaj zużycie mediów – wszystko bez konieczności odwiedzania budynku. Ustawiaj powiadomienia, dzięki którym natychmiast dowiesz się o anomaliach. Dane z różnych urządzeń i czujników zebrane na jednej platformie opartej o chmurę usprawnią wgląd w stan obiektu i ułatwią wykrywanie niepożądanych sytuacji, jak np. wyjątkowo intensywnego wykorzystania mediów poza godzinami pracy, zbyt wysokiego zapylenia zagrażającego zdrowiu pracowników lub zaskakująco wysokiego poziomu liczników sugerującego, że mogło dojść do awarii instalacji.


Analizuj na podstawie generowanych raportów

Skonfiguruj samodzielnie dane, które chcesz widzieć w raportach i ustaw częstotliwość ich generacji, a zautomatyzowane zestawienia będą trafiały do Ciebie tak regularnie, jak chcesz. Personalizuj sposób wyświetlania i grupowania danych, dzieląc je np. w zależności od użytkowników, przestrzeni, obszarów. Twórz szybko raporty ad hoc, gdy tylko są potrzebne. Porównując dane bieżące i historyczne, aby wiedzieć, co się zmieniło i co jeszcze można usprawnić.


Integruj procesy z różnych aplikacji

Zapewnij sprawne działanie całego ekosystemu technologicznego w biznesie, integrując łatwo dane z czujników z istniejącymi lub nowymi systemami. Automatyzuj podejmowanie decyzji, tworząc procesy na wypadek zaistnienia konkretnej okoliczności. Przekazuj sprawnie przefiltrowane dane z budynku w zależności od potrzeb ich odbiorcy – niezależnie od tego, czy chodzi o wewnętrzny dział biznesowy, najemcę czy klienta.

Łańcuch zimna

Konsumenci online coraz częściej sięgają po towary o ograniczonym terminie ważności lub wymagające specyficznych warunków przechowywania. Taka sytuacja jest ogromną szansą dla wielu biznesów – ale również wyzwaniem, biorąc pod uwagę konieczność przechowywania tych dóbr w odpowiednich warunkach, aby zapewnić, że dotrą do klienta na czas i w dobrej jakości. Z tego względu w łańcuchu dostaw coraz większą rolę odgrywa utrzymanie „łańcucha zimna”, którego istotnymi ogniwami są budynki, gdzie przechowuje się zamawiane towary. Internet Rzeczy może znacząco zautomatyzować proces dbania o te produkty, ograniczając jego kosztowność.

Kontroluj warunki przechowywania produktów

Ustal odpowiedni poziom temperatury, wilgotności, zamrażania, zapylenia. Automatyzuj ewentualną zmianę tych warunków w zależności od zewnętrznych czynników, jak np. stopień dojrzałości żywności. Monitoruj sytuację na bieżąco zdalnie z dowolnego miejsca i otrzymuj natychmiastowe powiadomienia, gdy dochodzi do przekroczenia określonych parametrów. Działaj natychmiast, jeśli warunki przechowywania lub transportu nie spełniają koniecznych kryteriów. Kontroluj podwykonawców i pracowników, czy należycie stosują się do wytycznych.


Analizuj dane historyczne i generuj raporty

Sprawdzaj historię przechowywania danego rodzaju produktów, aby identyfikować obszary wymagające usprawnienia lub potwierdzać, że wszystkie parametry są utrzymywane na odpowiednim poziomie. Generuj automatycznie raporty na podstawie wybranych przez Ciebie rodzajów danych. Udowadniaj kontrahentom, że spełniasz warunki stawiane przez nich i oferujesz jakościowe procesy przechowywania towarów.


Zarządzaj efektywnie

Przekazuj personelowi odpowiedzialnemu za łańcuch zimna precyzyjne informacje w formie instrukcji i list zadań do poszczególnych pracowników nawet, jeśli pracują w rozproszonej strukturze w wielu lokalizacjach. w rozproszonej strukturze. Kontroluj zaplanowane prace i upewnij się, że wszystkie anomalie zostaną właściwie obsłużone.

// Czekamy na Ciebie

Zamów bezpłatną konsultację

Zobacz również

01
Facility Management
Facility Management
CZYTAJ WIĘCEJ
02
Asset Management
Asset Management
CZYTAJ WIĘCEJ
03
Transport & Logistic
Transport & Logistic
CZYTAJ WIĘCEJ
04
Smart City
Smart City
CZYTAJ WIĘCEJ