Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

CASE STUDIES

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

ASSET MANAGMENT
Kontrola stojaków i regału transportowych

Kontrola i ewidencja stojaków transportowych z wykorzystaniem IoT


Zapisz się na LinkedIn

Skuteczna kontrola stojaków i regałów transportowych to realne wyzwanie dla wielu branż.

Branża stolarki otworowej, produkcja prefabrykatów, druk wielkoformatowy to przykłady branż, w których na dobre zagościły zwrotne stojaki i regały transportowe. A wraz z nimi nowe wyzwania.

Wyzwania

Każdego dnia firmy wykorzystują setki stalowych stojaków do bezpiecznego transportu okien, szyb czy innych płaskich elementów wielkoformatowych. Dostępność nośników jest niezbędna, aby zapewnić terminowe dostawy zamówień i ciągłość produkcji oraz zoptymalizować koszty transportu. Stojaki są też dosyć kosztownym aktywem, które warto mieć pod kontrolą. Lokalizowanie oraz bieżące kontrola stojaków jest jednak codziennym wyzwaniem.

Bez widoczności lokalizacji i stanu floty firmy tracę szanse na dostawę produktów na czas. Wiele firm odnotowuje straty stojaków. Nierzadko bywa, że stojaki są przetrzymywane przez kontrahentów, nie wracają na czas albo wręcz giną gdzieś na kolejnych etapach łańcucha. Zwykłe metody kontroli sprowadzają się do dokumentów wydania, kaucji albo prostego znakowania kodami kreskowymi.

Na koniec, każda z tych metod prowadzi do ręcznego analizowania dostępności, poszukiwania i telefonicznej „windykacji” środków trwałych. W efekcie firmy ponoszą szereg dodatkowych kosztów na zarządzanie procesem oraz regularnie dokupują stojaki aby zapewnić ciągłość.

Dotychczasowe rozwiązania

Wielu managerów zwykło akceptować sytuację jako nieuniknioną konsekwencję, gdyż dotychczas brakowało pewnych rozwiązań. Jednak monitorowanie i śledzenie zasobów jest podstawą funkcjonowania nowoczesnych firm, umożliwiając usprawnianie operacji, redukcję kosztów i maksymalizację wydajności. Brak pełnej widoczności nośników transportowych to potencjalne źródło strat i poważnych problemów.

Na rynku jest dostępnych kilka rozwiązań wspierających logistykę oraz identyfikację.

 1. Metoda oparta o dokumenty: dowody wydania, przyjęcie czy faktury. Poleganie na dokumentach jest bardzo zawodne, gdyż realnie nie zwiększa widoczności, dając jednocześnie złudne poczucie kontroli. Wymaga też sporych nakładów czasowych na ręczne przeglądanie list i aktualizację stanów. Informacje dostępne są bardzo często ze sporym opóźnieniem, kiedy codzienne obowiązki skutecznie uniemożliwiają analizę danych historycznych i optymalizację procesów.
 2. Kody kreskowe – najstarsza i często stosowana metoda quasi-automatycznego ewidencjowania. Metoda opiera się na wykorzystaniu etykiet zawierających kody kreskowe. Podstawową zaletą jest bardzo niski koszt wdrożenia oraz uniwersalność. W praktyce trudno jednak ją stosować procesach wykraczających poza bramę magazynu czy zakładu, gdyż ta metoda wymaga odczytu kodu z bliskiej odległości bezpośrednio z przedmiotu.
 3. Metody oparte RFID – metoda wprowadza etykiety – do zdalnego odczytu i/lub zapisu radiowego. Zalety tej metody: możliwość zapisu dodatkowych informacji, możliwość odczytu wielu etykiet jednocześnie z większej odległości (pojedyncze metry). Systemy automatycznej identyfikacji, znacząco przyspiesza ewidencją środków trwałych oraz gotowych produktów, przekazując niebieżąco dane do systemu klasy ERP lub MES. Wdrożenie wymaga jednak instalacji czasami wielu bramek RFID w ciągach komunikacyjnych oraz integracją z systemem ERP, co wiąże się z dużymi kosztami. Chcąc wyposażyć pracowników w ręczne czytniki RFID trzeba liczyć się z wydatkiem kilkunastokrotnie przekraczającym koszt zwykłego smartphone. A żeby uszczelnić skutecznie procesy, często takich urządzeń potrzeba dziesiątek (np. dla magazynierów, dla kierowców lub partnerów biznesowych)
 4. IoT – Kolejna metoda to znakowania oraz lokalizacja przedmiotów z wykorzystaniem aktywnej technologii IoT. Pojawienie się technologii LPWAN (Low-Power Wide-Area Network), takich jak Sigfox 0G, wprowadziło bardzo duże zmiany w podejściu. 

Rozwiązanie oparte o IoT nie wymaga budowy żadnej infrastruktury, jest szybkie do wdrożenia i zapewnia śledzenie przedmiotów w całym łańcuchu dostaw oraz poza – na terenie Europy i innych kontynentów.

Czy RFID to na pewno idealne rozwiązanie? Czy IoT może być alternatywą?

Dotychczas RFID zyskiwało popularność. Technologia RFID znana jest od dawna i bywa popularnym wyborem w zarządzaniu środkami trwałymi. RFID ma bardzo długą listę możliwych zastosowań – od prostej identyfikacji przedmiotów lub osób, przez kontrolę dostępu i inwentaryzację, na sklepach i kasach samoobsługowych kończąc. RFID nie umożliwia jednak efektywnego śledzenia przedmiotów poza obszarem firmy  – to cecha wynikająca z braku możliwości rozbudowy infrastruktury (bramki, czytniki kodów RFID). Zastosowanie RFID np.: do śledzenia opakowań zwrotnych generuje już szereg wyzwań. RFID nie umożliwia efektywnego śledzenia przedmiotów w tzw. “outdoorze”  – to cecha wynikająca z braku możliwości rozbudowy infrastruktury. W przypadku RFID wiemy tylko, że coś wjechało bądź wyjechało przez tzw. bramkę w naszym magazynie lub w naszej fabryce. Praktycznie nigdy nie będziemy mieli takiej wiedzy i możliwości w ramach lokalizacji naszych partnerów, klientów, dostawców, etc. Dodatkowo, konieczność „przejścia” przez bramkę RFID powoduje, że ograniczamy się do procesów liniowych i wejść / wyjść. Dodatkowo, jeżeli chcemy śledzić coś wewnątrz budynków z większą dokładnością, musimy liczyć się z rozbudową infrastruktury oraz wyzwaniami z instalacją – np. koniecznością wstrzymania produkcji, aby poprowadzić – niezbędne przy RFID – okablowanie. Podczas gdy zarówno RFID, jak i LPWAN służą do kontroli zasobów, różnią się między sobą zasadniczo.

RFID

Sigfox LPWAN

Zasięg

Teren zakładu, magazynu

Inne lokalizacja po wdrożeniu bramek RFID

Cała Polska wiele krajów EU oraz prawie 70 krajów

Dokładność

Obszar strefy

<100M

Kompletność

Wymaga integracji

Znaczniki, Sieć, Aplikacje gotowe do użycia

Integracja z ERP

Niezbędna

Opcjonalna

Współpraca z RFID

N /d

Tak

Współpraca z QR kodami

Możliwa

Tak

Koszt

$$

$$

Czas wdrożenia

>2 tyg. może wymagać ingerencji w sieć

< 2tyg.

Możliwości

Orientacja znacznika w przestrzeni

Nie

TAK

Wilgotność

Nie

TAK

Akcelerometr

Nie

TAK

Temperatura

Tak

Nie

Podstawową różnicę widać na mapie poniżej.
Monitorowanie opakowań
Śledzenie opakowań w Europie, dzięki Sigfox.

Stosują najprostszy tracker Sigfox, zyskujemy od razu możliwość kontroli floty stojaków i transportu w całej Europie. 

Znaczniki IoT (Trackery) Sigfox mogą pracować nawet 7 lat bez wymiany baterii. Sprawia to, że rozwiązanie jest praktycznie bezobsługowe.

Kolejną przewagą LPWAN jest szybkość i łatwość uruchomienia. Rozwiązanie nie wymaga wstępnej inwestycji w infrastrukturę oraz integracji wielu protokołów telekomunikacyjnych. Czas instalacji to minuta-dwie na jeden nośnik.

Zasięg LPWAN sprawia, że śledzenie i kontrola środków trwałych jest praktycznie nieograniczona. Poza lokalizacją i historią rozwiązanie może zapewnić: kontrola temperatury, wilgotności, ruchu, stanu opakowania (np. złożone / rozłożone).

Dedykowane aplikacje oferowane z rozwiązaniem są gotowymi systemami stworzonymi do zarządzania środkami trwałymi, dając możliwość pełnej kontroli i zarządzania oznaczonymi środkami trwałymi oraz optymalizacji procesów. Wdrożenie RFID to konieczność integracji z systemami klasy ERP, które od początku tworzone na inne potrzeby – dostęp do danych historycznych oraz ich analiza nie są już tak łatwe.

Możliwości raportowania to kolejna silna strona rozwiązania:

 

Czasy przechowywania i efektywność
Przebieg procesu & monitorowanie KPI

Mając dane i cyfrowe centrum kontroli zawsze wiesz jaka powinna być wielkość Twojej floty. Wiesz ile stojaków czeka w magazynie, ile jest w trasie, ile i gdzie zalega.

A gdyby istniało rozwiązanie, które łączy technologie oraz zalety wszystkich pozostałych?

Takim rozwiązania jest usługa Sigfox – Monitorowanie stojaków. Technologia LPWAN firmy Sigfox  to inteligentne rozwiązanie do monitorowania środków trwałych w czasie rzeczywistym oparte o aktywny monitoring oraz globalną sieć radiową Sigfox 0G. Dodatkowo aplikacja zapewnia integrację informacji ze wszystkich źródeł odczyta: kody kreskowe (tym QR kody), RFID, oraz IoT.

Jak działa inteligentne monitorowanie stojaków Sigfox?

Rozwiązanie wykorzystuje niedrogie i trwałe bezprzewodowe znaczniki oraz platformę IoT zapewniającą kompleksową widoczność dowolnego zasobu w czasie rzeczywistym. 

Monitorowanie stojaków –  pozwala włączyć całą flotę nośników do IoT przy pomocy niewielkich, autonomicznych sensorów, które nieustannie udostępniają informacje o stanie i lokalizacji twoich zasobów.  Rozwiązanie wykorzystuje niedrogie i trwałe bezprzewodowe znaczniki, sieć LPWAN oraz platformę IoT zapewniającą kompleksową widoczność dowolnego zasobu w czasie rzeczywistym. Znacznik IoT (tracker IoT) posiada własną baterią. Dzięki prostocie oraz ultra niskiemu zużyciu energii, można „cyfryzować” rzeczy i urządzenia bez własnego zasilania, które do tej pory pozostawały off-line.

Poznaj komponenty rozwiązania: 

1. Znacznik  [Tracker] IOT montowany na stojaku

Bezobsługowe urządzanie IoT instalowane na stojaku – Pracuje nawet 7 lat na jednej baterii.

Urządzenie to w zależności modelu może mieć szereg funkcji – podstawowa funkcja to lokalizacji zapewnienie lokalizacji. Może monitorować położenie, temperaturę lub przyspieszenia, czy uderzenia.

Monitorowanie stojaków na szkło typu A i L

2. Transmisja danych IoT w sieciach LPWAN

Sieć LPWAN zapewnia komunikację pomiędzy znacznikami oraz platformą analityczną.  Technologia Sigfox została od początku zaprojektowana, aby zapewniać wysoką dostępność efektywność.

3. Platforma wizualizacji i analizy danych.

Aplikacja jest kluczowym elementem całości rozwiązania. Aplikacja jest dopasowana do specyfiki łańcucha dostaw.  W podstawowej konfiguracji zapewnia wizualizuje lokalizację, historię tras. Bardziej zaawansowane opcje zapewniają aktywne monitorowanie przekroczeń, stref, czasu, zmianę tras. W przypadku wystąpienia zdarzenia automatycznie wyśle powiadomienia.

Rozbudowane funkcje aplikacji

Aplikacje to również potężne narządzie zwiększające przepływ i pełną widoczność.

 • Widoczność na mapie lokalizacji regałów oraz historii tras
 • Możliwość konfiguracji stref w celu określania alarmów i prowadzenia analiz
 • Szerokie możliwości konfiguracji powiadomień m.in.
  • stojak w strefie / poza strefą
  • stojak za długo w danej strefie
  • za dużo stojaków w strefie lub poza strefą
  • możliwość definiowania cyklicznych raportów
 • Monitorowanie i powiadamianie o czasie i miejscu przetrzymywania stojaka
 • Analiza przepływów i poziomu wykorzystania
 • Wsparcie w planowaniu terminów przeglądów oraz napraw

Jak powstają oszczędności? Wstęp do analizy ROI

Wprowadzenie kontroli stojaków z IoT zapewnieni efektywność i szereg korzyści biznesowych:

 1. Ograniczenie liczby gubionych rocznie stojaków nawet o 90%
 • Każde odzyskane 100 stojaków rocznie to nawet 40.000 Euro oszczędności!
 1. Automatyzacja ręcznej pracy przy zarządzaniu flotą.
 • Na każdych 1.000 stelaży oszczędność > 80 godzin pracy miesięcznie – 10.000 eur rocznie!
 1. Lepsze wykorzystanie istniejącej floty.
 • Każde 100 niezakupionych stelaży rocznie to około 40.000 Euro oszczędności
 1. Optymalizacja kosztów transportu / odbioru nośników dzięki dokładnej informacji o liczbie i rozmieszczeniu.
 • Możliwość ograniczenia liczby transportów o co najmniej 15%!

Mając dane i cyfrowe centrum kontroli zawsze wiesz jaka powinna być wielkość Twojej floty oraz eliminujesz szarą strefę.

Poznaj historię użytkowników rozwiązania

Od momentu oznakowania naszych urządzeń, kierowcy i klienci w większości sami pilnują terminowości zwrotu, a my oszczędzamy czas i zwiększamy efektywność procesów.” … koordynator transportu w firmie ZING Poznaj historię ZING.

„Zanim firma AGP pojawiła się na rynku, czas od zamówienia szkła do dostawy był nieprzewidywalny, a klienci nigdy nie byli całkiem pewnie, kiedy konkretnie ich produkty miały zostać dostarczone. Całkowicie zakłóciliśmy rynek, dostarczając przesyłki w cztery dni.” AGP

„Przez cały czas mamy wgląd w stan naszych regałów. Ta przejrzystość i elastyczność naprawdę wywarły pozytywny wpływ na naszą działalność.”, Weha Term.

“Chodzi o efektywność i redukcję kosztów. Dzięki łatwemu w instalacji rozwiązaniu, takiemu jak Sensolus, możesz błyskawicznie rozpocząć pracę i uzyskać dostęp do cennych danych na żądanie.”,Matthias Emme, Managing Director at UES Chassis.

„Sensolus jest dokładny, szybki we wdrażaniu i pozwala nam wiele zaoszczędzić energia. To działa świetnie. Przepływ danych z logistyski znacznie wzrosły, zapewniając lepszą widoczność codziennych operacji.”, Maxime Saraiva, IoT Technical Specialist at Airbus

Więcej o funkcjonalności i możliwościach rozwiązania można znaleźć na stronie Monitorowanie Stojaków Transportowych.

Co to jest Sigfox i jakie ma zastosowanie?

Sigfox to technologia telekomunikacyjna IoT (Internet Rzeczy) a dokładniej technologia dedykowana do realizacji masowego IoT  („Massive IoT”).  Sigfox Poland jest wyłącznym operatorem globalnej sieci Sigfox OG w Polsce.  

Termin Sigfox 0G odnosi się z kolei do komercyjnego wdrożenia tej technologii.  Sigfox 0G to globalna sieć transmisji bezprzewodowej typu LPWAN (Low Power Wide Area Network), która ma szereg zastosowań w cyfryzacji „rzeczy” i „urządzeń”, wymagając przy tym bardzo niskiej mocy. Dzięki temu sensory IoT pracujące w sieci Sigfox charakteryzują się bardzo niskim poborem prądu, co przekłada się na możliwość pracy bez wymiany baterii nawet 7 lat. Ta cecha zapewnia z kolei bardzo niskie koszty operacyjne utrzymania rozwiązania.

Reasumując wszędzie tam, gdzie charakterystyka zastosowania wymaga ciągłej emisji małych ilości danych przy najniższym zużyciu energii technologia Sigfox umożliwia podłączenie urządzeń bez własnego zasilania.


Zapisz się na LinkedIn

Autor

Sigfox