Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

CASE STUDIES

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Każdego dnia roboczego, DHL dostarcza ok. 5 milionów przesyłek w Niemczech. Przeprocesowanie takiej liczby przesyłek wymaga dobrze ułożonych procesów operacyjnych oraz optymalnego wykorzystania sprzętu.

Wyzwanie

Sprzęt niezbędny do transportowania przesyłek, m.in. klatki transportowe, musi być codziennie dostępny w odpowiednich liczbach, zarówno w 35 centrach nadawczych DHL, jak i w magazynach największych klientów. Wszystko to stwarza spore wyzwanie z zakresu koordynacji i monitorowania stanu sprzętu.

Rozwiązanie

DHL zdecydowało się wdrożyć inteligentny monitoring sprzętu poprzez instalację systemów śledzenia wspieranych przez Sigfox na klatkach rolkowych w całym kraju. Długie życie baterii, przekraczające dziesięć lat, zapewnia grupie bieżący wgląd w informacje o ponad 250 tys. sztukach sprzętu, jego lokalizacji, harmonogramie działania oraz stanie technicznym.

Efekty