Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

CASE STUDIES

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

REALIZACJE TRANSPORT & LOGISTICS

Grupa DP DHL – monitoring sprzętu transportowego

Każdego dnia roboczego, DHL dostarcza ok. 5 milionów przesyłek w Niemczech. Przeprocesowanie takiej liczby przesyłek wymaga dobrze ułożonych procesów operacyjnych oraz optymalnego wykorzystania sprzętu.

Wyzwanie

Sprzęt niezbędny do transportowania przesyłek, m.in. klatki transportowe na kółkach (ang. rollcage), musi być codziennie dostępny w odpowiednich liczbach, zarówno w 35 centrach logistycznych należących do DHL, jak i w magazynach największych klientów. Wszystko to stwarza spore wyzwanie z zakresu koordynacji i monitorowania stanu sprzętu.

Rozwiązanie

DHL zdecydowało się wdrożyć rozwiązanie inteligentnego monitoringu sprzętu bazującego na technologii Sigfox na środkach trwałych w całym kraju. Rozwiązanie zapewnia firmie bieżący wgląd w informacje o ponad 250 tys. sztukach sprzętu, jego lokalizacji, harmonogramie działania oraz stanie technicznym. Dzięki długiej żywotności baterii w urządzeniu IoT (ponad 10 lat), rozwiązanie nie wymaga nakładów operacyjnych w okresie eksploatacji.

Efekty

  • Nieustanny monitoring lokalizacji i stanu środków trwałych przy wykorzystaniu dostarczonego rozwiązania IoT
  • Redukcja kosztów operacyjnych związanych z zarządzaniem sprzętem
  • Redukcja CAPEX – poprzez lepsze wykorzystanie istniejącej floty środków trwałych, wolumeny corocznie kupowanych nowych rollcage’y są istotnie mniejsze
  • Wszystkie dane są zbierane na jednej platformie, dzięki czemu grupa zyskuje dostęp do dokładniejszej bieżącej i historycznej analityki

Więcej informacji:
https://www.sigfox.com/deutsche-post-dhl-alps-electric-europe-gmbh-sigfox-innovative-tracking-solution-roll-cages/

Autor

Sigfox