Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

CASE STUDIES

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Toalety publiczne to pomieszczenia wymagające szczególnej opieki. Ich intensywne użytkowanie, szczególnie w często odwiedzanych miejscach takich jak galerie handlowe czy uczelnie, przekłada się na konieczność częstego kontrolowania czystości i ogólnego stanu pomieszczenia.

Wyzwanie:

Utrzymywanie toalet w czystości to miliony roboczogodzin każdego miesiąca, szczególnie gdy znajdują się one w różnych punktach sporego budynku. Dodatkowym wyzwaniem jest również bieżące reagowanie na nieprawidłowości. Najczęściej działanie jest podejmowane dopiero w momencie zgłoszenia, a trudność potęguje fakt, że nie każda osoba odwiedzająca toaletę zgłosi problem, nawet jeśli spowoduje to znaczące zmniejszenie satysfakcji z przebywania w danym obiekcie.

Nawet 85% Polaków sądzi, że stan toalet publicznych odbiega od standardów higienicznych.

źródło: higieniczny.pl

Których obiektów dotyczy problem?

Rozwiązanie:

Instalacja czujników Internetu Rzeczy umożliwia optymalizację procesów związanych z utrzymywaniem czystości w toaletach i reagowaniem na nieprawidłowości. Urządzenia mogą śledzić poziom zanieczyszczenia powietrza, liczbę osób w toalecie i przeciętny czas oczekiwania na wolną kabinę. Nie brakuje również automatyzacji wykrywania zalania podłogi czy stanu papieru toaletowego, mydła, koszy czy ręczników papierowych. Dodatkową zaletą rozwiązania jest autonomiczność sieci Sigfox, która uniezależnia działanie systemu od dostawców zewnętrznych oraz długie życie baterii, które zapewnia stabilność funkcjonowania urządzeń.