Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

CASE STUDIES

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Żadne współczesne lotnisko nie mogłoby funkcjonować bez sprzętu wspierającego obsługę naziemną. Sprawna obsługa każdego przylotu i wylotu jest możliwa właśnie dzięki tym urządzeniom, które pomagają m.in. w zarządzaniu bagażem, transportowaniu pasażerów na pokład samolotu czy do budynku lotniska, a także w uzupełnianiu zaopatrzenia w samolocie.

Przykłady sprzętu:

 • Rękawy lotnicze
 • Autobusy pasażerskie
 • Transportery bagaży
 • Kontenery

Wyzwanie:

Zarządzanie wszystkimi urządzeniami w czasie rzeczywistym jest kluczowe, aby zapewnić wysoką jakość obsługi we wszystkich obszarach, niezależnie od tego, czy chodzi o sprawny transport bagaży pasażerów, czy uzupełnienie stanu materiałów technicznych w samolocie.

Niektóre rejsy przybywają z opóźnieniem, a czasami załogi proszą o pomoc z niespodziewanymi sytuacjami – wszystko to sprawia, że nawet najlepiej ustawiony harmonogram nieustannie się zmienia, a bieżący wgląd w stan sprzętu jest konieczny do ustalenia, które zasoby są dostępne i mogą zostać wysłane do wsparcia awarii na pokładzie.

Brak kontroli nad sytuacją może prowadzić nie tylko do obniżenia satysfakcji pasażerów, ale także do kar finansowych za przetrzymywanie sprzętu w niedozwolonej strefie – konieczna jest zatem kontrola działań kontrahentów, którzy wynajmują urządzenia.

Rozwiązanie:

Czujniki SigFox instalowane na każdym sprzęcie sprawnie przesyłają dane o ich lokalizacji, zużyciu i harmonogramie działania. To umożliwia ustawienie powiadomień o nieprawidłowościach, związanych np. z przebywaniem sprzętu w niedozwolonej strefie lub niestandardową trasą, co mogłoby świadczyć o próbie kradzieży. Dzięki bieżącemu wglądowi w stan maszyn, można również analizować intensywność ruchu w danym miejscu lub o danej porze dnia i podejmować odpowiednie działania w celu optymalizacji wykorzystania sprzętu czy harmonogramu jego działania.

Efekty:

 • Skuteczniejsza prewencja przed kradzieżami lub zagubieniem,
 • Lepsze zarządzanie sprzętem oraz prawidłowością jego wykorzystania,
 • Zredukowanie liczby maszyn w flocie dzięki lepszemu zarządzaniu,
 • Sprawniejsze reagowanie na ewentualne uszkodzenia,
 • Zbieranie danych historycznych umożliwia lepszą analizę działania poszczególnych urządzeń oraz pracowników,
 • Zwiększenie liczby punktualnych odlotów o 20%,
 • Zmniejszenie kosztów pracy czy paliwa o 10%,
 • Redukcja kosztów funkcjonowania GSE o 25%