Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

CASE STUDIES

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

FACILITY MANAGMENT REALIZACJE

Zarządzanie toaletami

Toalety publiczne to pomieszczenia wymagające szczególnej opieki. Ich intensywne użytkowanie, szczególnie w często odwiedzanych miejscach takich jak galerie handlowe czy uczelnie, przekłada się na konieczność częstego kontrolowania czystości i ogólnego stanu pomieszczenia.

Wyzwanie:

Utrzymywanie toalet w czystości to miliony roboczogodzin każdego miesiąca, szczególnie gdy znajdują się one w różnych punktach sporego budynku. Dodatkowym wyzwaniem jest również bieżące reagowanie na nieprawidłowości. Najczęściej działanie jest podejmowane dopiero w momencie zgłoszenia, a trudność potęguje fakt, że nie każda osoba odwiedzająca toaletę zgłosi problem, nawet jeśli spowoduje to znaczące zmniejszenie satysfakcji z przebywania w danym obiekcie. 

Nawet 85% Polaków sądzi, że stan toalet publicznych odbiega od standardów higienicznych.

źródło: higieniczny.pl

Których obiektów dotyczy problem?

 • Budynki biurowe
 • Budynki użyteczności publicznej, np. szkoły, uczelnie, ośrodki opieki społecznej
 • Przestrzenie fabryczne i magazynowe
 • Budynki komercyjne, np. galerie handlowe, sklepy, lotniska

Rozwiązanie:

Instalacja czujników Internetu Rzeczy umożliwia optymalizację procesów związanych z utrzymywaniem czystości w toaletach i reagowaniem na nieprawidłowości. Urządzenia mogą śledzić poziom zanieczyszczenia powietrza, liczbę osób w toalecie i przeciętny czas oczekiwania na wolną kabinę. Nie brakuje również automatyzacji wykrywania zalania podłogi czy stanu papieru toaletowego, mydła, koszy czy ręczników papierowych. Dodatkową zaletą rozwiązania jest autonomiczność sieci IoT, która uniezależnia działanie systemu od dostawców zewnętrznych oraz długie życie baterii, które zapewnia stabilność funkcjonowania urządzeń.

 • Licznik odwiedzających
 • Panel kontroli satysfakcji klientów
 • Czujnik w dyspenserze mydła
 • Czujnik wykrywający zalania podłogi
 • Czujnik w dyspenserze ręczników papierowych
 • Czujnik poziomu wypełnienia kosza
 • Czujnik powietrza
 • Czujnik w dyspenserze papieru toaletowego

Efekty:

 • Optymalizacja procesów związanych z kontrolą czystości i oszczędność czasu zespołu – zespół sprzątający ma bieżący wgląd w stan toalet w całym budynku i może planować pracę na podstawie realnego zużycia, nie odgórnego harmonogramu
 • Bieżące reagowanie – w przypadku wykrycia nieprawidłowości w toalecie, zespół może od razu dostać powiadomienie o sytuacji i przystąpić do działania
 • Dostęp do informacji o zużyciu w czasie rzeczywistym – zbieranie danych z czujników w czasie rzeczywistym umożliwia ich analizę i wyciągnięcie wniosków, np. określenie godzin największego ruchu w toalecie, ustalenie, które toalety są najczęściej odwiedzane i wspomaganie podejmowania decyzji o zakupach mydła czy papieru toaletowego w zależności od realnego zużycia
 • Oszczędność budżetów – optymalizacja procesów przekłada się na mniejszą liczbę nadgodzin zespołu sprzątającego i lepiej planowane zakupy, przy jednoczesnej zwiększonej satysfakcji klientów, którzy mogą spędzić więcej czasu w obiekcie bez obawy o konieczność załatwienia swoich potrzeb

Autor

Sigfox