Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

CASE STUDIES

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Aktualności FACILITY MANAGMENT
Jak rozwiązania Internetu Rzeczy (IoT) wspierają zgodność z systemem HACCP?

Jak Internet Rzeczy (IoT) wspiera zarządzanie zgodnością HACCP? Poznaj 5 ważnych informacji.


Zapisz się na LinkedIn

 

Internet rzeczy (IoT) w służbie zarządzania zgodnością HACCP może znacząco usprawnić proces wdrażania procedur, jak również zapewnić zgodność i wymagany poziom bezpieczeństwa. Czujniki IoT automatyzują monitorowanie warunków środowiskowych, m.in. takich jak temperatura i wilgotność stanowiące często krytyczne punkty kontrolne w produkcji i przechowywaniu żywności.

Analiza zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) to systematyczne podejście prewencyjne do bezpieczeństwa żywności, które identyfikuje zagrożenia biologiczne, chemiczne i fizyczne w procesach produkcyjnych oraz przechowywania żywności, które mogą sprawić, że gotowy produkt będzie niebezpieczny.

W ramach tego podejście należy zaprojektować środki mające na celu zminimalizowanie tych zagrożeń do poziomu uznawanego za bezpieczny.

Jak się definiuje Krytyczne Punkty Kontroli w zarządzaniu zgodnością?

Krytyczne Punkty Kontroli (CCP – Critical Contro Points) w HACCP są zdefiniowane jako etapy, na których można zastosować kontrolę i które są niezbędne do zapobiegania lub eliminowania zagrożenia bezpieczeństwa żywności lub zmniejszania go do akceptowalnego poziomu.

Punkty te identyfikuje się podczas analizy zagrożeń – mają one zasadnicze znaczenie dla kontrolowania zagrożeń bezpieczeństwa żywności.

System HACCP opiera się na siedmiu zasadach:

  1. Przeprowadzenie analizy zagrożeń
  2. Określenie krytycznych punktów kontroli (CCP)
  3. Ustalenie limitów krytycznych
  4. Ustanowienie procedur monitorowania
  5. Ustanowienie działań naprawczych
  6. Ustanowienie procedur weryfikacji
  7. Ustanowienie procedur prowadzenia rejestrów i dokumentacji
Gdzie w tym wszystkim miejsce na Internet Rzeczy (IoT)?

IoT może znacząco usprawnić wdrażanie systemu HACCP. Czujniki mogą zautomatyzować monitorowanie warunków środowiskowych, takich jak temperatura i wilgotność stanowiące często krytyczne punkty kontrolne w produkcji i przechowywaniu żywności.

Automatyzacja zapewnia dokładne dane w czasie rzeczywistym, zmniejszając ryzyko błędu ludzkiego i uwalniając zasoby.

Przykład:

Czujniki temperatury mogą zapewniać ciągłe monitorowanie, wczesne ostrzeganie o naruszeniach temperatury i automatycznie generowane raporty (listy kontrolne) w celu spełnienia obowiązków w zakresie zgodności. Dodatkowo, poza temperaturą, możliwe jest monitorowanie prądu zużywanego przez lodówki. Pomiar zużycia prądu pozwalać będzie na rejestrowanie awarii (przerwy w zasilaniu). Z kolei analiza wzorów zużycia energii umożliwia również przewidywanie awarii i planowanie przeglądów (angielskie: predictive maintanance). Na koniec pomiary te będę też pozwalały planować koszty energii i optymalizację.

Co więcej, IoT umożliwia kompleksowe zarządzanie procesami – łącząc dane o odczytach temperatur w sklepie z danymi z transportu czy etapu produkcji. Dane te można wykorzystać do optymalizacji procesów, przeglądu planów i wizualizacji procesu poprzez rejestrowanie i przechowywanie stanu kontroli higieny.

Wracają do naszej listy CCP – od momentu zdefiniowania procedur oraz wartości limitów krytycznych, IoT może w pełni przejąć monitorowanie parametrów, zwracając uwagę na istotne anomalie w procesach.

Skąd o tym wiemy?

Oczywiście ze zrealizowanych projektów – o uruchomieniu ponad 3000 czujników na stacjach benzynowych przeczytacie tutaj:

https://www.unabiz.com/totalenergies-service-station-stores-3000-temperature-sensors-monitor-refrigeration-units/

Co poza temperaturą?

Analizując jeden z projektów i szykując się do wdrożenia automatycznego monitorowania temperatury, zauważyliśmy na listach kontrolnych pozycje dotyczące „Zapobiegania Bakteriom Legionella) – wyglądało to tak:

IoT zapobieganiu Bakteriom Legionella
Monitorowanie temperatury, w zapobieganiu bakteriom legionella.

 

Wypełnianie takiej listy kontrolnej można bez problemu zautomatyzować – dedykowany czujnik mierzy zarówno temperaturę wody w rurach, jak również wykrywa brak przepływu. Poza automatycznym wypełnieniem listy kontrolnej, otrzymacie również powiadomienie o wystąpieniu ryzyka (nieodpowiednia temperatura i / lub brak przepływu wody) – dzięki temu podejmiecie decyzję o działaniu w momencie wystąpienia sytuacji problemowej.

Okres zwrotu inwestycji: < 6 miesięcy?

Dodatkowo – jako ciekawostka – zliczając oszczędności czasu potrzebnego na codzienne wypełnianie takiej listy dochodzimy do wniosku, że wdrożeniu czujników do monitorowania ryzyka zwraca się finansowo w szóstym miesiącu. Dobry wynik, prawda?

 

Ale temu poświęcimy oddzielny wpis na naszym blogu.

Zmień Swój biznes z IoT w nowoczesne i cyfrowe przedsiębiorstwo. Zapraszamy do świata IoT. 

Poznaj nasze realizacje i zyskaj inspiracje do działania w 2024.

 

Zapisz się na LinkedIn

Autor

Michał Kowalski