Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

CASE STUDIES

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Aktualności TRANSPORT & LOGISTICS
Najważniejsze trendy w Supply & Logistic w 2023

Najważniejsze trendy w Supply & Logistic w 2023

Zapisz się na LinkedIn

Drodzy Menedżerowie, Eksperci i Kierownicy logistyki!

Praktycznie każdego dnia rozmawiam z wieloma firmami, którzy dzielą się z nami swoimi wyzwaniami. Na koniec roku 2023 przygotowałem dla Was krótkie podsumowanie o czym rozmawiano w branży Supply & Logistic w ubiegłym roku.

O czym najczęściej rozmawiałem z branżą?

Ten rok to zdecydowanie „rok podnoszenie efektywności zarządzania opakowaniami transportowymi”. Moi rozmówcy najczęściej wspominają o wysokich kosztach zarządzania opakowaniami transportowymi, skomplikowanych procesami, braku realnej kontroli nad partnerami logistycznymi. Jednym z częściej wypowiadanych słów to CAPEX – zamrożonym w sprzęcie, rosnący z roku na rok. To wszystko w kontekście problemów z obrotem opakowaniami transportowymi w cyklu produkcji.

Moi rozmówcy dosyć otwarcie opowiadają, dlaczego inne technologie (np. RFID) nie spełniły ich oczekiwań biznesowych – albo po zakończonym wdrożeniu (rozczarowanie i wymierna strata finansowa) albo tuż przed podpisaniem umowy (niesatysfakcjonujące wyniki testów oraz ograniczenia – np. śledzenie wyłącznie w ramach własnych lokalizacji).

Mam dla Was kilka wypowiedzi, które świetnie obrazują wyzwania branży, które trzeba zaadresować w 2024.

“Brakuje nam realnej kontroli nad flotą opakowań transportowych – Chcę wiedzieć, jaki jest aktualny stan magazynowy, jaki jest stopień wykorzystania floty, jaka długie są cykle rotacji gdzie są przetrzymywane opakowania. To wszystko generuje wysokie koszty zarządzania.”

„Procesy są skomplikowane, wymagają ciągłego, wręcz manualnego nadzoru z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych albo pogodzenia się z pewnymi stratami”.

“W naszym przypadku w cyklu produkcji bierze udział partner logistyczny – ta układanka jest jeszcze bardziej skomplikowana – bo trzeba jakoś dojść do porozumienia w temacie: „gdzie są zaginione roll-kontenery”.

“Na naszej linii produkcyjnej opowiadamy za opakowania dostarczane przez naszego odbiorcę– gdy opakowania giną w trakcie cyklu to musimy się liczyć z potencjalnymi karami kontraktowymi. Trudno jest nam wykazać, gdzie tak naprawdę zaginęły nośniki.”

„W jednym z RFP klient spoza Polski zapytał nas o dane na potrzeby raportowania #ESG w zakresie trzecim – pozyskiwanie tych informacji z dokumentacji transportowej jest żmudne i generuje bardzo dużo kosztów pracy. Dodatkowo, od przyszłego roku sami będziemy zobowiązani do rozpoczęcia raportowania z naszego łańcucha dostaw.”

Jakie są zatem główne przyczyny rosnących kosztów?

1 – Nieoptymalne wykorzystanie opakowań.

Firmy zakupują i używają ich więcej, niż potrzebują. Głównym powodem jest brak widoczności prowadzący do braku wiedzy o ich stanie i aktualnym miejscu przebywania.

Rozwiązaniem tymczasowym jest zakup większej puli – > Wzrost CAPEXu.

2 – Ogólne koszty zarządzania – tzw. ukryte koszty zarządzania opakowaniami są nawet 8 razy większe niż ich wartość. Ta kategoria obejmuje pozycji związanych z kosztami osobowymi oraz potencjalnymi karami kontraktowymi.

  • Ręczne spisywanie stanu opakowań oraz zapasów,
  • Czas na poszukiwania i kompletowanie puli nośników,
  • Czas i koszty dochodzenia opakowań „zagubionych” w cyklu,
  • Kary za nieterminową dostawę,
  • Koszty pracy związane z planowaniem, oraz monitorowaniem logistyki,
  • Ręcznie prowadzony nadzór nad partnerami logistycznymi – to czas pracy, który można wykorzystać na działania rozwojowe.

Rozwiązaniem tymczasowym jest zatem zwiększenie liczby specjalistów do obsługi procesu.

Czy istnieje zatem ekonomiczne rozwiązanie adresujące powyższe problemy?

Widoczność, śledzenie i lokalizacja – cyfryzacja to pierwszy krok do zapewnienia kompleksowej kontroli na łańcuchem dostaw.

Dzięki IoT dostarczanie danych do procesów i systemów staje się banalnie proste. Inwestycja o czasie zwrotu <18 miesięcy finansuje się z oszczędności uzyskiwanych praktycznie od pierwszego dnia.

Cyfryzacja transportowych opakowań zwrotnych umożliwia organizacjom śledzenie przepływu towarów i materiałów na każdym poziomie łańcucha dostaw.

Dzięki platformie IoT osiągamy pełną widoczność – tworząc cyfrową wieżę kontroli łańcucha. 

Wiemy, że w nadchodzącym 2024 roku wiele z tych organizacji przekształci swoje łańcuchy dostaw w inteligentne i cyfrowe ekosystemy, wspierające zarządzanie również w obszarze raportowania niefinansowego.

Czy te wyzwania są również na Twojej agendzie w 2024?

Zachęcamy do kontaktu aby omówić wyzwania roku 2024.

Zapoznaj się z naszymi realizacjami.

Zapisz się na LinkedIn

Autor

Michał Kowalski