Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

CASE STUDIES

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

REALIZACJE TRANSPORT & LOGISTICS

Michelin: lepsza jakość obsługi Klientów

Zadowolenie klienta to jeden z kluczowych KPI dla firmy Michelin przy ocenie efektywności międzykontynentalnych przewozów morskich. Aby zapewnić wysoki standard usług i stabilność przepływów budżetowych, francuski producent opon zaczął zastanawiać się nad metodą pozyskiwania dokładnych informacji o lokalizacji produktów i surowców.

Wyzwanie

Przeciętna przesyłka transgraniczna przechodzi ponad 200 interakcji w drodze do celu. Nawet najmniejsze opóźnienie może wpłynąć na konieczność zmiany harmonogramu – przykładem jest sytuacja, gdy kontenery nie zdążą na statek przed jego odpłynięciem i muszą czekać na kolejny rejs. To z kolei przekłada się na określone konsekwencje finansowe dla firmy Michelin i jej klientów, związane m.in. z koniecznością wstrzymania produkcji. Monitorowanie sytuacji na bieżąco ułatwiałoby zatem nie tylko informowanie o szacowanym czasie dotarcia przesyłki, ale również sprawniejszą analizę możliwości usprawnienia procesów w celu uniknięcia nieprzyjemności związanych z opóźnieniami.

Rozwiązanie

Michelin zdecydował się wybrać efektywne ekonomicznie i środowiskowo rozwiązanie, aby zarządzać transportem międzykontynentalnym. Czujniki Sigfox jako jedyne spełniły wymagania nie tylko pod względem ceny i dokładności, ale również długiego życia baterii i wysokiej jakości własnej sieci 0G, która uniezależnia Michelin od zewnętrznych dostawców internetu. W trakcie prac nad zleceniem dla francuskiej firmy powstał również specjalny algorytm umożliwiający czujnikom wykrywanie ruchu fizycznego, dzięki czemu mogą natychmiast powiadamiać odbiorcę o konkretnych działaniach, np. załadunek lub wyładunek. Nie zabrakło również monitorowania warunków przewozu – temperatury, wilgotności czy wstrząsów.

Efekty

  • Zmniejszenie zasobów potrzebnych do obsługi zleceń na morzu o 10%
  • Zwiększenie dokładności przewidywania czasu doręczenia przesyłki o 40%
  • 4x zmniejszenie wpływu wydarzeń losowych na stan floty
  • Możliwość wielokrotnego używania czujników z długim życiem baterii generuje oszczędności związane z zarządzaniem technologią i siecią
  • Zarówno firma, jak i klient mają bieżący wgląd w stan przesyłki i jej lokalizację oraz estymowany czas doręczenia

Więcej informacji:
https://www.sigfox.com/case-study-michelin/

Autor

Sigfox