Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

CASE STUDIES

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

REALIZACJE TRANSPORT & LOGISTICS

Monitorowanie aktywów – Wanzl

Firma Wanzl, wiodący globalny producent producent wózków sklepowych i bagażowych, zdecydowała się podłączyć swoje aktywa logistyczne do sieci 0G oferowanej przez Sigfox, aby poszerzyć portfolio rozwiązań własnych dla handlu i przemysłu.

Wyzwanie

Brak możliwości monitorowania zasobów w czasie rzeczywistym przekłada się na nieplanowane straty budżetowe związane z zagubieniem sprzętu lub nieprawidłowo rozplanowanymi pracami konserwacyjnymi.

Rozwiązanie

Czujniki oparte na sieci 0G od Sigfox przesyłają dane o monitorowanych zasobach do chmury oprogramowania wanzl connect®, gdzie następnie dane są konsolidowane i wizualizowane w dashboardach. Oprogramowanie analizuje informacje, przygotowuje rekomendacje, m.in. odnośnie do optymalizacji przepływu dóbr w magazynie czy sklepie, i wysyła powiadomienia o działaniach, które należy wykonać, jak np. konieczność zwrócenia konteneru do odpowiedniego działu.

Efekty

  • Efektywne kosztowo rozwiązanie umożliwia usprawnienie działania handlu i przemysłu w całej Europie
  • Gwarantowana długość życia baterii do 7 lat oraz sieć własna 0G zmniejszają koszty konserwacji urządzeń
  • Zwiększona efektywność łańcucha dostaw i optymalizacja działań przewoźników
  • Stały dostęp do danych będących podstawą dokumentacji związanej m.in. z warunkami przechowywania kontenerów, w szczególności temperaturowymi
  • Możliwość dostosowania rozwiązania do potrzeb danej firmy, m.in. dzięki oprogramowaniu wanzl connect®
  • Łatwa integracja z systemami działającymi w firmie

Więcej informacji:
https://www.sigfox.com/sigfox-0g-network-wanzl-logistics-assets/ 

Autor

Sigfox