Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

CASE STUDIES

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

REALIZACJE TRANSPORT & LOGISTICS

Monitorowanie stelaży na szkło

Wyzwanie

Transport szkła to jeden z procesów wymagających szczególnej opieki. Wysokie koszty operacyjne i brak przejrzystości sprawiają, że w przypadku incydentów trudno jest ustalić, co się wydarzyło i po czyjej stronie leży odpowiedzialność finansowa.

Rozwiązanie

Stelaże na szkło z zainstalowanymi autonomicznymi trackerami Sigfox ułatwiają śledzenie trasy transportu szkła między fabrykami, podwykonawcami i placami budowy. Urządzenia działają na sieci własnej Sigfox, ale dzięki integracji z systemami WiFi klienta ustalenie lokalizacji stelażu może być jeszcze dokładniejsze.

Efekty

  • Dostęp do historycznych i bieżących tras transportu
  • Analityka umożliwiająca odkrycie sytuacji i tras, na których dochodzi lub może dojść do incydentów
  • W przypadku niezwrócenia stelaży w odpowiednim czasie, informacje z trackerów umożliwiają ich zlokalizowanie i udokumentowanie podstawy kary nałożonej na podwykonawcę
  • Redukcja liczby zagubionych stelaży
  • Usprawnienie procesów logistycznych

Autor

Sigfox